Moc elektrowni PV w Polsce przekroczyła 150 MW

Moc elektrowni PV w Polsce przekroczyła 150 MW
Fot. Schott Solar

Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki (PTPV) przedstawiło dane na temat ilości i potencjału elektrowni fotowoltaicznych, które zainstalowano w naszym kraju do końca pierwszej połowy 2016 r.

Według PTPV, na koniec I połowy 2016 r. w Polsce działało ponad 11,5 tys. instalacji fotowoltaicznych, a ich łączna moc wyniosła 154,35 MW.

Na ten potencjał złożyły się 382 elektrownie fotowoltaiczne, które są podłączone do sieci i posiadają koncesję Urzędu Regulacji Energetyki. Ich łączna moc sięga 91,82 MW. Tymczasem na koniec 2015 r. w tej grupie było 269 instalacji o łącznej mocy 71,03 MW, a w połowie 2015 r. – 193 instalacje o łącznej mocy 35,58 MW.

REKLAMA

Największy potencjał funkcjonujących na podstawie koncesji elektrowni fotowoltaicznych Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki odnotowuje w województwie lubelskim (50 instalacji o łącznej mocy 30,5 MW), natomiast najwięcej instalacji (77 o łącznej mocy 5,9 MW) działało na koniec I półrocza 2016 r. w woj. śląskim.

Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki wskazuje, że w grupie instalacji funkcjonujących na podstawie koncesji na koniec I półrocza br. działały 22 farmy fotowoltaiczne o mocy przekraczającej 1 MW. Ich łączna moc wyniosła 27,7 MW.

REKLAMA

Duży wzrost potencjału mikroinstalacji

PTPV wskazuje, że oprócz elektrowni fotowoltaicznych, w przypadku których wydano koncesję, w naszym kraju działało na koniec I półrocza br. około 11,2 tys. mikroinstalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 62,44 MW, które zostały przyłączone od sieci na postawie zgłoszenia do operatora sieci dystrybucyjnej.

To znaczący wzrost w porównaniu z końcem 2015 r., kiedy według PTPV w Polsce pracowało podłączonych do sieci OSD 4,2 tys. mikroinstalacji o łącznej mocy 27 MW, a także  w porównaniu do połowy 2015 r., kiedy moc podłączonych do sieci ok. 500 mikroinstalacji wynosiła zaledwie 3,78 MW.

Według PTPV, na koniec czerwca br. najwięcej mikroinstalacji podłączonych było do sieci PGE Dystrybucja (3 466 mikroinstalacji o mocy 19,66 MW), a następnie do sieci Tauron Dystrybucja (2 976 mikroinstalacji o mocy 17,35 MW), Energi Operator (2139 mikroinstalacji o mocy 13,86 MW) oraz Enei Operator (1256 mikroinstalacji o mocy 7,97 MW). 

red. gramwzielone.pl