Niemcy znowu nie obniżą taryf gwarantowanych dla fotowoltaiki

Niemcy znowu nie obniżą taryf gwarantowanych dla fotowoltaiki
Fot. Conergy

Po raz kolejny niemieckie władze nie zredukują stawek za sprzedaż energii z dachowych instalacji fotowoltaicznych. Taka sytuacja to efekt wolniejszego od założonego wcześniej przez Berlin tempa wzrostu niemieckiego potencjału fotowoltaicznego.

Niemcy decydują o stawkach taryf gwarantowanych, którymi zostaną objęci właściciele instalacji fotowoltaicznych uruchamianych w kolejnym kwartale, na podstawie danych o potencjale przyłączonych elektrowni PV w ciągu minionych 12 miesięcy.

Poziom zainstalowanego w tym czasie potencjału fotowoltaiki, wyższy lub zbliżony do przyjętego przez Berlin celu, daje podstawę do zredukowania taryf dla instalacji uruchamianych po wprowadzeniu cięć. Jeśli jednak rynek PV rozwija się wolniej, wówczas taryfy gwarantowane dla nowych inwestycji są utrzymywane na niezmienionym poziomie – a taka sytuacja ma miejsce w Niemczech już od kilku kwartałów.

REKLAMA

W okresie od września 2015 r. do sierpnia 2016 r. w Niemczech zainstalowano dachowe systemy fotowoltaiczne o łącznej mocy 1,096 GW. To znacznie mniej od przyjętego przez niemiecki rząd celu 2,4 GW – 2,6 GW. W efekcie w kolejnym kwartale taryfy gwarantowane zostaną utrzymane na niezmienionym poziomie.

W przypadku zbliżenia się do celu wyznaczonego przez Berlin taryfy dla nowych instalacji zostałyby obniżone o 0,25 proc. Natomiast w przypadku znaczącej różnicy taryfy pozostają niezmienione, a gdyby różnica pomiędzy wyznaczonym a osiągniętym poziomem wynosiła aż 1400 MW, niemiecki rząd mógłby taryfy nawet zwiększyć.

Niezależnie od przyszłych zmian stawek za sprzedaż energii niemiecki system taryf gwarantowanych zakłada utrzymanie wcześniejszych stawek dla inwestorów, którzy uruchomili swoje instalacje przed wprowadzeniem zmian. Dzięki temu objęci są oni stałą taryfą na okres 20 lat, której wysokość jest zgodna z poziomem obowiązującym w momencie uruchomienia przez nich produkcji energii.

REKLAMA

Wysokość stawek za sprzedaż energii w niemieckim systemie taryf gwarantowanych wynosi dla aktualnie oddawanych do użytku instalacji – w zależności od ich wielkości – od 0,0853 euro/kWh do 0,1231 euro/kWh. Wobec takich stawek za sprzedaż energii znacznie korzystniejsze dla niemieckich gospodarstw domowych jest konsumowanie produkowanej energii, a nie sprzedawanie jej do sieci, co daje większe korzyści finansowe z tytułu oszczędności na energii niezakupionej od operatora. 

Tymczasem cena za energię z PV w Niemczech, którą są obejmowani inwestorzy budujący większe farmy fotowoltaiczne w ramach systemu aukcyjnego, w ostatniej, sierpniowej aukcji spadła do średniego poziomu 0,0723 EUR/kWh.

W 2015 r. Niemcy przyłączyli do sieci elektrownie PV o mocy poniżej 1,5 GW przy rządowym celu na poziomie 2,4-2,5 GW. Całkowity potencjał fotowoltaiki za naszą zachodnią granicą wzrósł do 39,7 GW. Natomiast w pierwszej połowie br. Niemcy zainstalowali w sumie ponad 513 MW nowych systemów fotowoltaicznych (w czerwcu br. 120 MW).

Z dniem 1 stycznia 2017 r. wchodzi w życie nowelizacja niemieckiej ustawy o OZE, wobec której niemiecki rynek odnawialnych źródeł energii zostanie objęty szerzej systemem aukcyjnym. W przypadku dużych farm fotowoltaicznych aukcje są już stosowane za naszą zachodnią granicą od ubiegłego roku, a od 2017 r. zostanie zmniejszona minimalna moc instalacji PV, które zostaną objęte systemem aukcyjnym.

Jednocześnie nowa niemiecka ustawa o OZE przewiduje utrzymanie systemu taryf gwarantowanych dla najmniejszych producentów energii odnawialnej w instalacjach fotowoltaicznych o mocy do 750 kW. 

red. gramwzielone.pl