Maleją szanse na zniesienie ceł na chińskie panele fotowoltaiczne

Maleją szanse na zniesienie ceł na chińskie panele fotowoltaiczne
Fot. Thijs ter Haar, flickr cc

Komisja Europejska zapowiedziała obniżenie minimalnej ceny importowej w przypadku modułów fotowoltaicznych wyprodukowanych przez chińskie firmy objęte tzw. porozumieniem cenowym. Jednocześnie Bruksela poinformowała, że chce przedłużyć obowiązywanie porozumienia cenowego i karnych ceł na chińskie panele solarne na kolejne dwa lata.

Komisja Europejska, która obecnie prowadzi dochodzenie mające wykazać, czy zasadne jest przedłużenie karnych ceł na import chińskich ogniw i modułów fotowoltaicznych do Unii Europejskiej i dalsze stosowanie tzw. porozumienia cenowego, zarekomendowała właśnie przedłużenie restrykcji celnych, które bez takiej decyzji wygasłyby w marcu 2017 r.

Dalszemu stosowaniu ceł sprzeciwia się największe europejskie stowarzyszenie branży solarnej SolarPower Europe. Za zniesieniem restrykcji celnych opowiedziało m.in. ponad 400 instytucji i firm z europejskiego sektora PV, które podpisały się pod listem skierowanym w tej sprawie do unijnej komisarz handlu Cecilii Malmstrom. Natomiast za utrzymaniem ceł opowiada się organizacja EU ProSun, która skupia europejskich producentów modułów fotowoltaicznych i związane z nimi firmy.

REKLAMA

Komisja Europejska, mimo oczekiwań dużej części branży solarnej w Unii Europejskiej, ale zgodnie z oczekiwaniami EU ProSun, poinformowała, prezentując wstępne wyniki dochodzenia, że chce przedłużyć restrykcje handlowe w zakresie importu chińskich paneli fotowoltaicznych. Propozycja Brukseli musi jeszcze zostać zatwierdzona przez kraje UE. 

REKLAMA

Jednocześnie Bruksela ma obniżyć minimalną cenę importu chińskich modułów fotowoltaicznych do UE, która musi być stosowana w przypadku produktów firm, które pozostają we wprowadzonym w 2013 r. tzw. porozumieniu cenowym.

Porozumienie cenowe zwalnia z karnych ceł import chińskich modułów PV, jeśli zostanie spełniony warunek minimalnej ceny. W całym okresie obowiązywania porozumienia cenowego KE ustalała minimalną cenę importową modułów fotowoltaicznych (ang. minimal import price – MIP) na poziomie 0,53 – 0,56 EUR/W.

Zdaniem chińskich producentów te ceny nie odzwierciedlają realiów rynkowych wobec notowanego w tym roku spadku cen modułów fotowoltaicznych na rynkach światowych. Większość czołowych producentów modułów PV z Chin wycofało się zresztą z porozumienia cenowego, zapowiadając, że będą sprzedawać dalej swoje produkty w UE, ale z fabryk działających poza Chinami, przez co nie obejmą ich unijne restrykcje celne.  

Bruksela zapowiedziała znaczące obniżenie z dniem 1 stycznia 2017 r. minimalnej ceny importowej na chińskie moduły objęte porozumieniem cenowym – ze stosowanego obecnie poziomu 0,56 EUR/W do 0,46 EUR/W. W przypadku importu ogniw minimalna cena ma zostać obniżona do 0,23 EUR/W. 

red. gramwzielone.pl