Mikroinstalacje: szansa czy zagrożenie dla fotowoltaiki?

Mikroinstalacje: szansa czy zagrożenie dla fotowoltaiki?
Wayne National Forest, flickr cc-by-2.0

Wprowdzenie w ustawie o OZE uprzywilejowanej grupy producentów energii z mikroinstalacji ma promować „domowych” wytwórców energii z OZE. Ale czy proponowane zapisy nie są czasem krokiem w odwrotnym kierunku? {więcej}

Dzięki zwolnieniu właścicieli mikroinstalacji z obowiązku rejestrowania działalności gospodarczej i posiadania koncesji, nowa ustawa o OZE ma sprzyjać rozwojomi małej energetyki odnawialnej – tzw. mikroinstalacji. Tymczasem sposób wyliczania dochodów za sprzedaż energii elektrycznej z mikroinstalacji oznacza, że dochody operatorów małych odnawialnych źródeł energii mogą być mniejsze niż w obecnym systemie.

Wiele miejsca mikroinstalacjom poświęca Polska Izba Gospodarcza Energetyki Odnawialnej (PIGEO) w uwagach do nowej ustawy o OZE, które opublikował własnie resort gospodarki, krytykując proponowane w tym zakresie regulacje.

REKLAMA

Za nieuzasadniony PIGEO uważa m.in. zapis mówiący o obniżeniu do poziomu 70% ceny, za jaką operator energetyczny będzie zobowiązany do kupna energii od właściciela mikroinstalacji. Zdaniem Izby, sytuację operatora domowej instalacji OZE pogarsza także fakt nieobjęcia mikroinstalacji systemem zielonych certyfikatów. W efekcie – jak informuje PIGEO – nawet w przypadku najwyższego współczynnika korekcyjnego wynoszącego 2 dla fotowoltaiki i w przypadku mikroinstalacji powiększonego o 0,5 pkt, operator małej instalacji fotowoltaicznej, tzw. prosument, otrzyma za sprzedaną energię mniej niż w obecnym systemie, a okres zwrotu domowej instalacji PV może przekraczać jej żywotność.

Według obliczeń PIGEO, operator mikroinstalacji PV mógłby liczyć, w przypadku wejścia ustawy o OZE w życie, na dochód rzędu:

REKLAMA

0,7 x 202 zł/MWh (cena energii) x 2,5 (współczynnik dla PV powiększony o 0,5 pkt) = 353 PLN/MWh

podczas, gdy obecnie małe instalacje są objęte systemem zielonych certyfikatów, dzięki czemu można zarobić (niezależnie od rodzaju OZE) na każdej sprzedanej MWh około:

202 zł (cena energii) + 250 zł (przyjęty przez PIGEO poziom wartości zielonego cetyfikatu) = 452 PLN/MWh

W efekcie, zdaniem PIGEO, jeśli projektowane przepisy dotyczące mikroinstalacji nie ulegną zmianom przed ich wejściem w życie, małe instalacje OZE w dalszym ciągu nie będą się w naszym kraju rozwijać.

Więcej informacji o bieżących wydarzeniach i komentarzach dotyczących nowej ustawy o OZE na Gramwzielone.pl w artykule: Ustawa o OZE: bieżące informacje, analizy i komentarze

gr