Ceny za energię w aukcjach dla PV w Niemczech znowu w dół

Ceny za energię w aukcjach dla PV w Niemczech znowu w dół
Conergy press

W pierwszej aukcji dla fotowoltaiki zorganizowanej po wdrożeniu reformy niemieckiego rynku OZE w ramach znowelizowanej ostatnio ustawy EEG niemiecka federalna agencja Bundesnetzagentur odnotowała dalszy spadek cen za energię, które zaoferowali inwestorzy. 

Aukcja, której wyniki podała Bundesnetzagentur, jest już siódmym tego rodzaju wydarzeniem na niemieckim rynku OZE. Niemcy testowali wcześniej system aukcyjny w latach 2015-16, organizując sześć aukcji dla inwestorów zamierzających zbudować farmy fotowoltaiczne.

W każdej kolejnej aukcji notowano spadek średnich cen, które inwestorzy byli gotowi zaproponować za sprzedaż energii ze swoich projektów.

REKLAMA

Nie inaczej było w kolejnej aukcji, której wyniki podała wczoraj Bundesnetzagentur. W aukcji, w której do podziału był potencjał 200 MW i do której można było zgłaszać projekty PV o mocy powyżej 750 kW, wsparcie w postaci stałej ceny za energię obejmie 38 projektów.

Przeciętna cena za energię, którą zaoferowano w przypadku wygranych projektów, wynosi 65,8 EUR/MWh, przy czym najniższa z ofert zakłada sprzedaż energii po cenie 60 EUR/MWh, a najwyższa – za 67,5 EUR/MWh.

W sumie w aukcji zaoferowano energię z 97 projektów o łącznej mocy 488 MW, z czego 9 ofert zostało wykluczonych ze względu na błędy formalne.

Teraz wygrani ostatniej aukcji dla PV w Niemczech mają czas do 27 lutego na wniesienie odpowiednich zabezpieczeń finansowych.

REKLAMA

Zgodnie z obowiązującą od 1 stycznia 2017 r. wersją niemieckiej ustawy o OZE (ustawa EEG), od początku tego roku instalacje o mocy powyżej 750 kW mogą wejść do rządowego systemu wsparcia tylko na podstawie wygranych aukcji.

W aukcji, której wyniki właśnie ogłosiła Bundesnetzagentur, dziewięć z nagrodzonych wsparciem projektów zostanie zrealizowanych na byłych składowiskach odpadów.

Zgodnie bowiem z ostatnią nowelizacją ustawy EEG, duże projekty, których realizację przewiduje się na tego rodzaju terenach, nie mogą już być objęte rozliczeniami w ramach systemu taryf gwarantowanych, podobnie jak wszystkie projekty PV, których moc przekracza 750 kW.

Dla mniejszych instalacji przewiduje się nadal stosowanie taryf gwarantowanych, o których przyznanie inwestorzy nie muszą rywalizować w aukcjach.

Dla obecnie uruchamianych domowych instalacji PV i np. montowanych na ekranach dźwiękochłonnych taryfy gwarantowane wynoszą od 0,1069 do 0,1231 EUR/kWh, dla instalacji realizowanych na obiektach handlowych czy przemysłowych taryfy wynoszą od 0,0891 do 0,127 EUR/kWh, a dla większych, naziemnych instalacji PV przyjmuje się taryfę na poziomie 0,0851 EUR/kWh.

W ubiegłym roku w Niemczech zainstalowano systemy fotowoltaiczne o łącznej mocy rzędu 1,542 GW, w tym 0,441 GW zainstalowano wyłącznie w grudniu, a łączny potencjał fotowoltaiki w Niemczech wzrósł na koniec 2016 r. do poziomu 41,224 GW.

red. gramwzielone.pl