Moc elektrowni fotowoltaicznych w Polsce przekroczyła 190 MW

Moc elektrowni fotowoltaicznych w Polsce przekroczyła 190 MW
Sunways press

Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki (PTPV) podaje, że na koniec 2016 r. w naszym kraju było zainstalowanych ponad 17,5 tys. systemów fotowoltaicznych o łącznej mocy 192,82 MW. Coraz większy udział w zainstalowanym w Polsce potencjale elektrowni fotowoltaicznych mają mikroinstalacje. 

Na potencjał fotowoltaiki w Polsce na koniec ubiegłego roku miały się złożyć 473 instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy 99,1 MW posiadające koncesję Urzędu Regulacji Energetyki, a także ponad 17 tys. systemów PV o mocy 93,72 MW przyłączonych do sieci na zgłoszenie.
 

REKLAMA

Systemy fotowoltaiczne posiadające koncesję Urzędu Regulacji Energetyki. Grafika: Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki.
 

W 2016 r. zainstalowano w systemech fotowoltaicznych realizowanych na podstawie koncesji Urzędu Regulacji Energetyki w sumie 28 MW, na co złożyły się 204 instalacje. To dało skumulowaną ilość 473 systemów działających na podstawie koncesji o łącznej mocy 99,1 MW. Na poniższym rysunku znajduje się mapa Polski z wydzielonymi województwami i zainstalowaną w nich mocą elektrowni fotowoltaicznych posiadających koncesję URE.

Zdecydowanym liderem jest województwo lubelskie, gdzie działa łącznie 55 tego rodzaju elektrowni PV, a ich łączna moc sięga 30,8 MW.
 

Liczba oraz moc sumaryczna systemów posiadających koncesję Urzędu Regulacji Energetyki w poszczególnych województwach na mapie Polski. Grafika: Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki.
 

Jak podaje PTPV, powołując się na dane URE, spośród systemów z koncesją Urzędu Regulacji Energetyki istnieje 286 systemów o mocy niższej od 100 kW. Ich średnia moc to 26,5 kW.

Natomiast powyżej 100 kW jest w Polsce 187 systemów fotowoltaicznych. Ich średnia moc wynosi 490 kW. Systemów powyżej 1 MW jest 25 o łącznej mocy 30,4 MW. 
 

Liczba i moc systemów PV z koncesją Urzędu Regulacji Energetyki pogrupowana w poszczególnych przedziałach mocy. Grafika: Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki.
 

REKLAMA

Jak ponadto informuje  Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki, w naszym kraju jest również zainstalowanych 17 072 systemów o łącznej mocy 93,72 MW przyłączonych do sieci na zgłoszenie – tak wynika z kwartalnych sprawozdań Operatorów Systemów Dystrybucyjnych. Systemy te nie przekraczają mocy 40 kW.

Mikroinstalacje przyłączone do sieci na podstawie zgłoszenia. Grafika: Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki.
 

 

Liczba mikroinstalacji, ich moc zainstalowana w danym półroczu oraz wartości skumulowane. Grafika: Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki.

Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki podaje, że w drugiej połowie 2016 r. zainstalowano w Polsce 5845 systemów o mocy 31,06 MW, a w pierwszej połowie 2016 r. 7019 systemów o mocy 36,1 MW i jest to dotychczas największa ilość w okresie połowy roku.

Na poniższym rysunku przedstawiono wzrost liczby instalacji oraz mocy PV zainstalowanej w ostatnich latach dla poszczególnych operatorów. 
 


 

Wzrost liczby instalacji oraz mocy PV przyłączonej przez czterech największych operatorów w Polsce w ostatnich latach. Grafika: Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki.

red. gramwzielone.pl