MPWiK w Rzeszowie zbuduje farmę fotowoltaiczną

MPWiK w Rzeszowie zbuduje farmę fotowoltaiczną
Fot. Belectric

W ramach projektu dofinansowanego z unijnych funduszy Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rzeszowie zbuduje farmę fotowoltaiczną o mocy 1 MW, z której generacja zaspokoi częściowo rosnące zapotrzebowanie na energię rzeszowskiej oczyszczalni.

Farma fotowoltaiczna ma produkować energię wyłącznie na potrzeby własne MPWiKW. Pod jej budowę przewidziano powierzchnię 2 ha na terenie Oczyszczalni Ścieków w Rzeszowie.

MPWiK w Rzeszowie produkuje zieloną energię już od roku 2003. Uruchomiono wówczas instalację biogazową, z której energia częściowo zaspokaja zapotrzebowanie na energię infrastruktury MPWiK.

REKLAMA

Rzeszowskie MPWiK zwraca uwagę, że w sezonie letnim zwiększa się zapotrzebowanie na energię elektryczną między innymi ze względu na konieczność dostarczania większej ilości tlenu do komór napowietrzania.

REKLAMA

Ponadto, w związku z rozbudową części biologicznej, jaka miała miejsce, oraz modernizacją części osadowej oczyszczalni w znacznym stopniu zwiększa się ilość urządzeń zasilanych energią elektryczną.

Rosnące zapotrzebowanie na energię ma częściowo zaspokoić farma fotowoltaiczna. – Inwestycja w tego rodzaju urządzenia do produkcji energii zielonej jest tym bardziej uzasadniona, iż MPWiK posiada odpowiedni teren, ponadto koszty eksploatacji,  obsługi i serwisów są dużo mniejsze niż w przypadku kogeneratorów. Sposób rozmieszczenia paneli fotowoltaicznych pozwoli na wykorzystanie produkowanej energii w godzinach szczytu energetycznego, jednocześnie można gromadzić zapas biogazu na pracę kogeneratorów w godzinach, w których instalacja fotowoltaiczna nie pracuje – komentuje MPWiK w Rzeszowie.

Budowa farmy fotowoltaicznej będzie częścią szerszego projektu, w ramach którego ma powstać także m.in. suszarnia osadów. Całkowity koszt projektu o nazwie „Budowa suszarni mechanicznej osadów wraz z modernizacją obiektów Oczyszczalni Ścieków i rozbudową sieci kanalizacyjnej Miasta Rzeszowa” ma wynieść 115 mln zł, z czego 56 mln zł ma pochodzić z unijnych funduszy przyznanych w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”, z działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa. 

red. gramwzielone.pl