Wysokooprocentowane obligacje od Columbus Energy. Zarabiaj 9,2 proc. w skali roku!

Wysokooprocentowane obligacje od Columbus Energy. Zarabiaj 9,2 proc. w skali roku!
Fot. Columbus Energy

Rok 2016 Columbus Energy S.A., spółka notowana na rynku NewConnect, zakończyła jednostkowym zyskiem w wysokości 220 tys. zł netto, przy przychodach 8,51 mln zł netto ze sprzedaży. 5 mln zł pozyskanych z emisji obligacji serii B spółka planuje przeznaczyć na zwiększenie sprzedaży swojego innowacyjnego produktu finansowania instalacji fotowoltaicznych „Abonament na Słońce”. Jeszcze w tym roku Columbus Energy S.A. zamierza przenieść notowania akcji na regulowany rynek Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Spółka zakończyła rok 2016 dużymi zyskami. Tylko w IV kwartale Columbus Energy S.A. osiągnął przychody netto ze sprzedaży w wysokości ponad 3,5 mln zł, a zysk netto na poziomie jednostkowym wyniósł 140 tys. zł. Był to bardzo ważny okres dla Columbus Energy S.A., ponieważ rozpoczęły się pierwsze montaże instalacji fotowoltaicznych opartych o program abonamentowy. „Abonament na Słońce” czyli sztandarowy produkt w ofercie spółki, to długoterminowe, rocznie indeksowane finansowanie klientów indywidualnych.

Stało się to możliwe dzięki negocjacjom z instytucjami finansowymi, m.in. z NEST BANK S.A., które zakończyły się podpisaniem umowy o współpracy na początku marca 2017 roku. Umowa, na mocy której bank zobowiązał się do finansowania klientów spółki, pozwoli spółce realizować założenia przyjętej strategii rozwoju.

REKLAMA

Zaktualizowana pod koniec 2016 roku strategia rozwoju spółki na lata 2016-2020 oraz nowe prognozy finansowe zakładają dalszy dynamiczny rozwój sprzedaży nowego produktu „Abonamentu na Słońce”. Wiązało się to z wejściem w decydujący etap negocjacji z instytucjami finansowymi oraz pozytywną weryfikacją wskaźników sprzedażowych. Największą przewagą konkurencyjną „Abonamentu na Słońce” jest niezależność od dotacji na odnawialne źródła energii dla właścicieli domów jednorodzinnych, a także niezależność od regulacji prawnych w zakresie prawa energetycznego.

REKLAMA

Columbus Energy S.A. planuje do końca 2020 roku zrealizować 34 tys. instalacji fotowoltaicznych i osiągnąć zysk netto w wysokości 70 mln zł. Z kolei do 2022 r. spółka zamierza sprzedać i zamontować łącznie 60 tys. instalacji o całkowitej mocy wynoszącej ponad 200 MWp, których wartość rynkowa przekroczy 1 mld zł netto. Columbus Energy S.A. planuje rozszerzyć także swoją ofertę dla klientów indywidualnych o nowy produkt „Termomodernizacja wraz z finansowaniem”.

Najważniejszym celem Columbus Energy S.A. jest ugruntowanie pozycji lidera na rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce. W 2016 roku spółka wprowadziła do oferty innowacyjny produkt finansowy „Abonament na Słońce”. Zgodnie z założeniami strategii rozwoju, Columbus Energy S.A. planuje w 2017 roku sprzedać 2,5 tys. instalacji fotowoltaicznych, a w 2018 roku już 5 tys. instalacji. Do 2019 roku spółka przewiduje wypracowanie standardu pozyskiwania, finansowania oraz instalowania dla 12 tys. klientów rocznie.

Columbus Energy S.A. planuje również przenieść w 2017 r. notowania akcji na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Zapisy na obligacje Columbus Energy S.A. potrwają od 14 do 28 marca. Wartość oferty ma wynieść 5 mln zł, oprocentowanie stałe będzie wynosiło 9,2 proc. w skali roku, a 2-letnie obligacje będą zabezpieczone na 150 proc. wartości emisji. Środki pozyskane z emisji obligacji spółka planuje przeznaczyć na dalsze zwiększanie skali swojej działalności. Columbus Energy S.A. począwszy od 2018 r. zamierza przeznaczać do 50 proc. wypracowywanego zysku netto na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy.

artykuł sponsorowany