Spadek cen we francuskich aukcjach dla PV

Spadek cen we francuskich aukcjach dla PV
Fot. Solairdirect

Francuski rząd podał wyniki ostatniej aukcji przeznaczonej dla dużych elektrowni fotowoltaicznych. Paryż ogłosił jednocześnie, że wśród kolejnych aukcji pojawią się również dedykowane instalacjom budowanym z myślą o częściowej autokonsumpcji, a także projektom zakładającym innowacyjne rozwiązania technologiczne, w tym majacym na celu budowę solarnych dróg.

W ostatniej aukcji wsparciem w postaci stałej, zaproponowanej przez inwestora ceny za energię nagrodzono 79 projektów zakładających budowę elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy 534,8 MW, których uruchomienie ma się przełożyć na produkcję 700 GWh energii w skali roku. Te inwestycje mają kosztować w sumie około 460 mln euro.

Średnia cena ofert, które zakwalifikowano do wsparcia, wynosi 62,5 EUR/MWh. To najniższy odnotowany dotąd poziom w aukcjach dla PV w Europie – obok ostatnich aukcji dla fotowoltaiki, które przeprowadzono w Niemczech.

REKLAMA

Francuski rząd zapowiedział wcześniej, że do roku 2019 przeprowadzi sześć aukcji dla dużych elektrowni fotowoltaicznych, które mają skutkować budową instalacji o łącznej mocy 3 GW. W sumie ma się odbyć sześć aukcji po 500 MW, z czego pierwszą właśnie rozstrzygnięto.

Jednocześnie Pałac Elizejski zapowiedział organizację aukcji dla odnawialnych źródeł energii o łącznej mocy 450 MW, w przypadku których podstawowym sposobem wykorzystania energii będzie autokonsumpcja. 

W pierwszej aukcji przeznaczonej dla projektów zakładających częściową autokonsumpcję produkowanej energii, wyłoniono do wsparcia 62 projekty w przedziale 100-500 kW o łącznej mocy 20 MW.

REKLAMA

Prawo wprowadzające pojęcie autokonsumpcji i zakładające ułatwienia w przyłączaniu do sieci małych instalacji oraz zwolnienia podatkowe dla inwestorów Francuzi przyjęli zaledwie kilka tygodni temu. Co ciekawe, wprowadzono też pojęcie autokonsumpcji kolektywnej, którą można realizować w instalacjach o mocy nieprzekraczającej 100 kW.

W planach francuskiego rządu jest organizacja aukcji dedykowanej projektom zakładającym autokonsumpcję produkowanej energii łącznie na 450 MW.

W poprzedniej aukcji dla małych systemów fotowoltaicznych o jednostkowej mocy 100-250 kW instalowanych na budynkach i carportach, której wyniki ogłoszono w październiku 2016 r., wsparcie przyznano dla 353 projektów, dla których średnia cena energii wyniosła 131,25 EUR/MWh. Te inwestycje mają kosztować w sumie około 132 mln EUR i przełożyć się na produkcję energii rzędu 100 GW w skali roku.

Pałac Elizejski planuje również przeprowadzenie aukcji dla projektów fotowoltaicznych, które charakteryzują się wykorzystaniem innowacyjnych technologii fotowoltaicznych, w tym dla projektów solarnych dróg – technologii, w której ma się specjalizować francuski przemysł. Zaplanowano organizację trzech takich aukcji, w każdej do dyspozycji ma być po 70 MW.

W 2016 roku we Francji powstały elektrownie fotowoltaiczne o łącznej mocy 559 MW – najmniej od roku 2009 i o ponad 60 proc. mniej niż w roku 2015. Na koniec ubiegłego roku we Francji działały elektrownie fotowoltaiczne o łącznej mocy 7,13 GW.  

Cel francuskiego rządu to budowa do 2023 r. potencjału elektrowni fotowoltaicznych na poziomie 20 GW.

red. gramwzielone.pl