Inteligentne zarządzanie wydajnością instalacji fotowoltaicznej

Inteligentne zarządzanie wydajnością instalacji fotowoltaicznej
Fotolia

Nowe technologie mogą zwiększyć rentowność istniejących i nowobudowanych instalacji fotowoltaicznych. Jest to możliwe poprzez podniesienie i utrzymanie ich efektywności przy jednoczesnym obniżaniu kosztów operacyjnych. Kluczowe staje się wczesne wykrywanie i szybkie usuwanie nieprawidłowości i uszkodzeń zanim zaczną wpływać na uzysk energii, a więc i wynik ekonomiczny. Pomocne mogą być inteligentne technologie monitorowania wraz z precyzyjnymi narzędziami diagnostycznymi.

Obecnie istniejące na rynku systemy monitoringu wykrywają obniżenie wydajności pracy elektrowni fotowoltaicznych, jednak bez wskazania przyczyny. W dużych instalacjach fotowoltaicznych o mocy powyżej 1MW czas potrzebny na diagnostykę może wynosić od kilku dni do kilku tygodni. W bardzo dużych instalacjach – o mocy powyżej 30 MW – diagnostyka stanu i usunięcie uszkodzeń może trwać nawet miesiącami. Z tego powodu wielu inwestorów nie osiąga zamierzonego celu biznesowego.

Odpowiedzią na wspomniane problemy jest innowacyjny, łatwy w instalacji i obsłudze system monitorowania wysokiej rozdzielczości. System iGPV mierzy synchronicznie parametry elektryczne każdego modułu fotowoltaicznego w czasie rzeczywistym, które są przetwarzane w oprogramowaniu diagnostycznym. Wprowadzamy na rynek system, który klasyfikuje moduły PV, wskazując słabe i uszkodzone, oraz wylicza potencjał do poprawy wydajności pojedynczych stringów oraz całej elektrowni fotowoltaicznej.

REKLAMA

System umożliwia precyzyjną identyfikację wadliwych elementów, redukując koszty diagnostyki, które tradycyjną metodą wymagają kosztownej interwencji wykwalifikowanego personelu. System diagnozuje instalację non stop z czułością umożliwiającą wykrycie problemów we wczesnym stadium ich powstania i propagacji. System iGPV może zostać zainstalowany na dowolnej farmie fotowoltaicznej nowobudowanej lub już istniejącej, niezależnie od typu wykorzystanych modułów PV oraz falowników.

Wychodząc naprzeciw bardzo ważnemu zagadnieniu bezpieczeństwa instalacji fotowoltaicznych, zwłaszcza tych instalowanych na dachach budynków, opracowaliśmy rodzinę sensorów SMPV-F (Fire).

System fotowoltaiczny pracuje tak długo jak świeci na niego słońce. Po stronie DC występuje wysokie napięcie, niezależnie od stanu pracy falownika. Rozwiązanie w wersji Fire, oprócz wszystkich funkcjonalności niezbędnych do inteligentnego zarządzania instalacją fotowoltaiczną, daje możliwość rozłączenia pomiędzy sobą poszczególnych paneli w ramach każdego obwodu DC. W ten sposób eliminujemy zagrożenie wynikające z pojawienia się niebezpiecznych napięć uniemożliwiających akcję gaśniczą.

Sensory SMPV-F spełniają wymagania normy VDE‑AR‑E 2100‑712. Norma ta dotyczy zapewnienia środków bezpieczeństwa instalacji PV po stronie DC w przypadku pożaru, obsługi technicznej i innych nagłych przypadkach.

System iGPV oparty na modułach SMPV-F został zainstalowany na instalacjach fotowoltaicznych zlokalizowanych na obiektach Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach.
 

Monitoring pracy instalacji fotowoltaicznej w panelu iGPV.

System iGPV to efektywne kosztowo i wysoce konkurencyjne rozwiązanie, dzięki któremu tworzymy wraz z klientem dodatkowe wartości dodane jego instalacji fotowoltaicznej, podnosząc wielkość generowanej energii oraz zmniejszając koszty utrzymania i obsługi serwisowej.

REKLAMA

O zaletach systemu iGPV decydują innowacyjne rozwiązania techniczne zarówno w warstwie hardware jak i software.

Innowacyjność produktowa w warstwie hardware:

 • Nie wymaga zasilania (zasilany z obwodu monitorowanego z podtrzymaniem).
 • Nie wymaga kabli komunikacyjnych (bezprzewodowy).
 • Ciągłe i pełne monitorowanie wszystkich paneli oraz automatyczne odłączanie uszkodzonych (opcja).
 • Szeroki zakres mocy monitorowanych paneli od 100W do 350W i napięć pracy od 30V do 80V.
 • Lokalizacja topograficzna uszkodzonych paneli.
 • Łatwość i szybkość instalacji.
 • Brak kosztów utrzymania urządzeń (urządzenia bezobsługowe).

Innowacyjność produktowa w warstwie software:

 • Przetwarzanie lokalne fog computing połączone i synchronizowane z przetwarzaniem w chmurze – cloud computing.
 • W zakresie fog computing iGPV wykorzystuje jako pierwszy na świecie FaaS – silnik przetwarzania i udostępniania danych FOGGER, który zapewnia unikalną i obecnie najbardziej wydajną, rozproszoną funkcjonalność systemu według zasady: licz i analizuj lokalnie – porównuj i bilansuj globalnie.
 • Komunikacja GSM (analiza i zbieranie danych w cloudzie) baza danych w cenie systemu – unikat.
 • Zdalne i natychmiastowe przesłanie informacji o uszkodzeniach do odpowiednich służb operatora (O&M) lub służb utrzymania ruchu.

Dodatkowe korzyści klienta po zainstalowania systemu iGPV obrazuje w uproszczonej formie powyższy diagram. Należą do nich przede wszystkim:

 • Poprawa efektywności energetycznej farmy – szybszy zwrot z inwestycji.
 • Redukcja kosztów operacyjnych oraz utrzymania i w konsekwencji poprawa wyników finansowych.
 • Skrócenie czasu diagnozy miejsca i przyczyny wystąpienia awarii. Możliwość bieżącego śledzenia skuteczności i efektywności pracy służb serwisowych oraz szybkie korygowanie występujących odchyleń, zmniejszenie kosztów utrzymania podległej infrastruktury.
 • Tworzenie baz danych pomiarowych parametrów poszczególnych paneli, zarządzanie wiedzą o stanie technicznym instalacji fotowoltaicznych.
 • Zapobieganie lawinowej degradacji zdolności generacyjnych instalacji PV związanej z sumowaniem i propagacją uszkodzeń.
 • Weryfikacji jakości komponentów PV oraz deklarowanych przez producentów parametrów już na etapie montażu i uruchamiania farmy.

iGrid Technology oferuje system iGPV w elastycznym modelu sprzedażowym, dopasowanym zarówno do realizacji nowych inwestycji w ujęciu capexowym jak też do modernizacji istniejących instalacji fotowoltaicznych w ujęciu opexowym.

iGrid Technology jest innowacyjną firmą – startupem technologicznym. Spółka wprowadza na rynek i rozwija rozwiązania smart grid w obszarze Internetu Rzeczy (IoT) wspierając efektywność generacji elektrowni fotowoltaicznych oraz nowe, jakościowe modele regulacyjne w energetyce w oparciu o inteligentne sieci.
 

iGRID TECHNOLOGY Sp. z o.o.  /  ul. Mikołowska 29, 41-400 Mysłowice  /  e-mail: office@igrid.technology  /  www: igrid.tech/pl/  /  tel: +48 327 241 479

Kontakt

Marek Lasek, Dyrektor Sprzedaży Systemów Smart Grid w iGRID TECHNOLOGY Sp. z o.o.  /  e-mail: marek.lasek@igrid.technology /  tel. +48 691 783 014

artykuł sponsorowany