W 2016 r. na Ukrainie powstały elektrownie PV o mocy 100 MW

W 2016 r. na Ukrainie powstały elektrownie PV o mocy 100 MW
Fot. Michael Mees, flickr cc

Mimo braku międzynarodowych zobowiązań w zakresie OZE czy dostępności finansowania, z którego korzystają położone w Europie Środkowo-Wschodniej kraje UE, Ukraina jest obecnie na czele regionu w zakresie rozwoju krajowego potencjału fotowoltaiki.

Ukraińska agencja rządowa SAEE, która odpowiada za działania związane z efektywnością energetyczną, podaje, że w ubiegłym roku na Ukrainie powstały elektrownie fotowoltaiczne o mocy 99,1 MW. To niemal 10-krotnie lepszy wynik niż osiągnięty w 2015 r.

Na koniec ubiegłego roku potencjał fotowoltaiki na Ukrainie miał wzrosnąć do 530,8 MW. „PV Magazine”, który podał tą informację, zaznacza, że ta liczba nie uwzględnia farm fotowoltaicznych na Krymie, których łączny potencjał wynosi około 400 MW.

REKLAMA

SAEE szacuje, że w tym roku na Ukrainie powstaną elektrownie fotowoltaiczne o łącznej mocy około 150 MW. Jeszcze bardziej optymistyczne jest ukraińskie stowarzyszenie branży odnawialnej (UARE), które zakłada, że możliwy jest wzrost zainstalowanego potencjału PV nawet o 300-400 MW.

REKLAMA

Ukraiński potencjał fotowoltaiki może ponadto znacząco wzrosnąć dzięki realizacji wspieranego przez Kijów projektu w regionie Czarnobyla, gdzie miałyby powstać elektrownie fotowoltaiczne o łącznej mocy rzędu ok. 1 GW. Najbardziej zaawansowane prace nad rozpoczęciem budowy elektrowni PV w regionie Czarnobyla prowadzą inwestorzy z Chin.

Kluczowy wpływ na rozwój PV na Ukrainie mają atrakcyjne taryfy za sprzedaż energii.

Obecne stawki za sprzedaż energii z naziemnych farm fotowoltaicznych wynoszą około 0,16 EUR/kWh (ok. 0,68 PLN/kWh) i mają one obowiązywać w przypadku instalacji uruchamianych do końca br. Natomiast dla elektrowni PV uruchamianych w latach 2017-19 taryfa za sprzedaż energii ma wynosić ok. 0,15 EUR/kWh.

red. gramwzielone.pl