IEO: potencjał polskich producentów modułów PV to 223 MW/rok

IEO: potencjał polskich producentów modułów PV to 223 MW/rok
Fot. Markus Spiske, flickr cc

Instytut Energetyki Odnawialnej wylicza, że obecne zdolności produkcji modułów fotowoltaicznych wśród polskich producentów wynoszą 223 MW/rok. To niewiele więcej niż łączna moc systemów fotowoltaicznych zainstalowanych w naszym kraju, którą IEO szacuje na 199 MW na koniec 2016 r.

Jak wynika z informacji przedstawionych przez Instytut Energetyki Odnawialnej w kolejnej edycji raportu „Rynek fotowoltaiki w Polsce”, łączny potencjał produkcji modułów fotowoltaicznych w naszym kraju zwiększył się w tym roku w stosunku do ubiegłego roku, w którym wynosił 143 MW/rok. Jak jednak zwraca uwagę IEO, został on wówczas wykorzystany tylko w 20-procentach. Zdaniem IEO, w strukturze sprzedaży w naszym kraju dominują polskie moduły z udziałem w rynku rzędu 60 proc. Pozostałe to moduły importowane.

Łączna moc zainstalowana w systemach fotowoltaicznych w Polsce na koniec 2016 roku wyniosła według IEO ok. 199 MW. Moc instalacji fotowoltaicznych, w tym farm słonecznych zbudowanych w zasadniczym, obowiązującym do połowy 2016 roku systemie wsparcia w postaci zielonych certyfikatów przekroczyła 99 MW. Pozostałe 100 MW zainstalowano w mikroinstalacjach podłączonych do sieci, ale nie korzystających z systemu zielonych certyfikatów.

REKLAMA
REKLAMA

Głównymi wytwórcami energii w mikroinstalacjach są osoby fizyczne, coraz częściej jednak instalacje takie powstają w przedsiębiorstwach. U osób fizycznych dominują instalacje mniejsze – jak wylicza IEO, mikroinstalacje do 10 kW stanowią ponad 90 proc. wszystkich mikroinstalacji zainstalowanych u osób fizycznych. Z kolei u przedsiębiorców powstają zazwyczaj mikroinstalacje większe – te o mocy powyżej 10 kW stanowią ok. 63 proc.

IEO wylicza, że Polska znajduje się na 18 miejscu wśród krajów Unii Europejskiej jeśli chodzi o moc zainstalowaną PV przypadającą na jednego mieszkańca. W naszym przypadku wynosi ona 2,6 W, liderem są Niemcy z mocą ponad 500 W na osobę, a średnia w UE to 121,7 W.

Niestabilność przepisów i ulotność dotacji w 2016 roku oraz niepewność (obawy) inwestorów o warunki wsparcia w 2017 roku spowodowały, że rynek fotowoltaiki w ub. roku rozwijał się impulsywnie jako wypadkowa wielu czynników. Bardzo trudno związać faktyczne efekty rynkowe i sprzedażowe branży PV z instrumentami wsparcia. Obraz polskiego rynku fotowoltaiki, jaki wyłonił się po przedstawieniu danych statystycznych za 2016 rok, świadczy bardziej o żywotności technologii i niezmienności poparcia społecznego dla niej niż o świadomie realizowanej polityce wobec OZE – ocenia Instytut Energetyki Odnawialnej.

red. gramwzielone.pl