Ile projektów z pierwszej aukcji w Niemczech udało się zrealizować?

Ile projektów z pierwszej aukcji w Niemczech udało się zrealizować?
Q Cells press

Niemiecki regulator rynku energetycznego Bundesnetzagentur poinformował, że z projektów, które objęto wsparciem w ramach zorganizowanej jeszcze w 2015 r. aukcji dla fotowotlaiki, zrealizowano już 96 proc. potencjału. Berlin zapowiedział w ubiegłym tygodniu, że od przyszłego roku połączy częściowo aukcje dla PV z aukcjami dla energetyki wiatrowej. 

Niemcy zorganizowali pierwszą aukcję dla fotowoltaiki w kwietniu 2015 r. O wsparcie mogli ubiegać się inwestorzy planujący budowę farm fotowoltaicznych o mocy do 10 MW – do łącznego wolumenu 150 MW. Finalnie do wsparcia w postaci stałej, gwarantowanej ceny za energię, którą zaoferowali inwestorzy, wyłoniono 35 projektów o łącznej mocy 151 MW.

Teraz Bundesnetzagentur podaje, że po upływie dwóch lat od tamtej aukcji udało się zrealizować 96 proc. mocy, które objęto wówczas rządowym mechanizmem wsparcia.

REKLAMA

W kolejnych pięciu aukcjach, które przeprowadzono jeszcze w latach 2015-16 do wsparcia zakwalifikowano jeszcze 145 projektów. Na razie Bundesnetzagentur nie podaje, ile z nich udało się podłączyć do sieci do tej pory.

W każdej z kolejnych aukcji inwestorzy, którzy je wygrywali, oferowali coraz niższe, przeciętne ceny za energię. Pierwsza aukcja z kwietnia 2015 r. zakończyła się średnią ceną w przypadku zwycięskich projektów na poziomie 91,17 EUR/MWh, a w ostatniej, przeprowadzonej w lutym br. – średnia cena wyniosła już tylko 65,8 EUR/MWh.

Oprócz tych aukcji Niemcy przeprowadzili jeszcze w ubiegłym roku transgraniczną aukcję wraz z Duńczykami. W aukcji niemieckiej, której wyniki ogłoszono w grudniu 2016 r. i w której do podziału był potencjał na poziomie 50 MW, wygrały wyłącznie projekty, które mają powstać w Danii i w przypadku których cena za energię wyniesie 53,8 EUR/MWh.

REKLAMA

Zgodnie z aktualnym niemieckim prawem, niemiecki rząd ma organizować teraz aukcje, oferując wsparcie dla farm fotowoltaicznych o łącznej mocy rzędu 600 MW na rok.

Berlin zapowiedział przy tym w ubiegłym tygodniu, że od przyszłego roku będzie organizować wspólne aukcje, w których energetyka wiatrowa i słoneczna będą rywalizować o potencjał rzędu 400 MW w skali roku. Organizację takich aukcji przewidziano w latach 2018-2020.

Na koniec I kwartału br. potencjał fotowoltaiki zainstalowanej w Niemczech wzrósł do 41,54 GW. Z tego tylko w marcu podłączono do sieci 111 MW, przy czym tylko 8,7 MW dotyczyło projektów realizowanych na gruncie – w tym dwa projekty zrealizowano na podstawie wygranych aukcji, z których jedna odbyła się w grudniu 2015 r., a druga w sierpniu 2016 r.

Zgodnie z obowiązującą od początku roku nową wersją ustawy EEG, rządowy system wsparcia może objąć większe instalacje fotowoltaiczne o mocy powyżej 750 kW tylko dzięki wygranej aukcji. Mniejsze instalacje nadal można budować w Niemczech bez konkurowania o wsparcie z innymi inwestorami, w ramach systemu taryf gwarantowanych.

Aktualne stawki taryf gwarantowanych w Niemczech wynoszą dla dachowych systemów PV od 0,1066 EUR/kWh do 0,1227 EUR/kWh w zależności od wielkości instalacji. Pozostałe, uruchamiane w tym miesiącu instalacje o mocy do 100 kW mogą korzystać z taryfy wynoszącej 0,0849 EUR/kWh. Dla dachowych instalacji uruchamianych kolejnym miesiącu te stawki zostaną zredukowane o 0,003 EUR/kWh, a dla gruntowych o 0,002 EUR/kWh.

Pierwszą od wielu kwartałów redukcję stawek taryf gwarantowanych niemiecki rząd wprowadził mimo, że nie zrealizowano rządowego celu nowego potencjału PV określonego na 2,5 GW w skali roku. W ostatnich 12 miesiącach Niemcy podłączyli do sieci systemy PV o mocy wynoszącej niewiele ponad 1 GW. 

red. gramwzielone.pl