EDF umożliwi prosumentom dzielenie się energią z sąsiadami

EDF umożliwi prosumentom dzielenie się energią z sąsiadami
Fot. EDF

Francuski państwowy koncern energetyczny EDF wcześniej wdrożył ofertę dla indywidualnych prosumentów. Teraz przygotował ofertę dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, które będą mogły skorzystać z energii produkowanej przez należących do nich właścicieli domowych mikroinstalacji fotowoltaicznych. 

Oferta EDF o nazwie “Notre Soleil & Nous” jest adresowana do wspólnot i różnego rodzaju stowarzyszeń mieszkaniowych, które chcą kolektywnie konsumować produkowaną przez siebie energię. Nowe rozwiązanie ma umożliwić dzielenie produkowanej indywidualnie energii pomiędzy członków poszczególnych wspólnot mieszkaniowych.

Z wdrożonej wcześniej przez francuski koncern energetyczny oferty “Mon Soleil & Moi”, adresowanej do indywidulanych prosumentów, do tej pory skorzystało ponad 1,7 tys. klientów, a francuski koncern podaje, że udział wykonanych przez niego instalacji w rynku prosumenckim we Francji wynosi około 12 proc.

REKLAMA
REKLAMA

EDF zaznacza, że przyjęte przez niego początkowo cele w tym zakresie zostały przekroczone, a ponadto teraz spodziewa się wzrostu zainteresowania energetyką prosumencką we Francji w związku z wejściem w życie regulacji wprowadzających zachęty do instalowania systemów mających na celu autokonsumpcję energii.

EDF podaje, że w przypadku jego klientów przeciętny stopień autokonsumpcji z instalacji fotowoltaicznych o średniej mocy 3 kW wynosi aż 60 proc. Francuska firma dodaje, że stopień autokonsumpcji można zwiększyć do 80 proc. w przypadku wdrożenia rozwiązań pozwalających na lepsze zarządzanie konsumowaną energią.

Francuski koncern zapowiada ekspansję oferty dla prosumentów nie tylko na rodzimym rynku, ale również m.in. we Włoszech, Francji czy Wielkiej Brytanii, podkreślając, że jego priorytetem jest oferowanie rozwiązań pozwalających na optymalizację wykorzystania energii produkowanej z własnej instalacji fotowoltaicznej.

red. gramwzielone.pl