Lepsze wyniki niemieckiego sektora PV. Jaki wpływ aukcji?

Lepsze wyniki niemieckiego sektora PV. Jaki wpływ aukcji?
Fot. Solarparc

Niemiecki rynek fotowoltaiczny rozwija się znacznie lepiej niż w ubiegłym roku. W dużej mierze to efekt przyłączania pierwszych projektów, które powstają w systemie aukcyjnym. Niemiecki regulator poinformował, ile projektów zrealizowano w drugiej aukcji dla PV, dla której w ubiegłym miesiącu wygasł termin uruchomienia w nowym systemie wsparcia.

Niemiecki regulator sieci Bundesnetzagentur (BNetzA) podał, że w lipcu br. w Niemczech przyłączono do sieci elektrownie fotowoltaiczne o mocy 154,6 MW, co było wynikiem gorszym niż we wcześniejszych miesiącach, w których liczba nowych elektrowni PV przekraczała w skali miesiąca ponad 200 MW.

Uwagę zwraca dobra kondycja segmentu małych, dachowych instalacji, które w lipcu dały razem 139,3 MW zainstalowanego potencjału wobec 91,7 MW w czerwcu, w którym zainstalowano o około 500 mniej takich systemów.

REKLAMA

W segmencie instalacji realizowanych w systemie aukcyjnym, o mocy od 750 kW do 10 MW, w lipcu przyłączono jedynie 6,5 MW. Wyższy był potencjał zainstalowanych naziemnych elektrowni fotowoltaicznych, których moc nie przekraczała 750 kW. Łączna moc takich instalacji wyniosła 15,3 MW.

90 proc. projektów z drugiej aucji

Niemieckie władze podają, że do tej pory zainstalowano już niemal 90 proc. mocy nagrodzonych wsparciem w ramach drugiej z aukcji dla fotowoltaiki, którą przeprowadzono w sierpniu 2015 roku. W tamtej aukcji kontrakty przyznano dla 33 zgłoszonych projektów, których łączna moc wynosi 159,735 MW. Potencjał wskazany w ofertach zgłoszonych do aukcji przekroczył tą wartość trzykrotnie. 

Wysoki stopień instalacji potwierdza, że aukcje działają. Oferenci zaproponowali ceny, które umożliwiają budowę i funkcjonowanie instalacji. Sukces aukcji dla fotowoltaiki wynika z dobrej korelacji między okresem na realizację i wysokim bezpieczeństwem – komentuje Jochen Homann, szef Bundesnetzagentur.

W latach 2015-2016 Niemcy przeprowadzili w sumie sześć aukcji dla fotowoltaiki. W przypadku drugiej z nich, zrealizowanej w sierpniu 2015 r., w ubiegłym miesiącu upłynął przewidziany okres na uruchomienie produkcji energii.

REKLAMA

W tamtej aukcji niemieckie władze udostępniły – podobnie jak w pierwszej aukcji z kwietnia 2015 r. – potencjał rzędu 150 MW. Kontrakty otrzymali tylko ci inwestorzy, których projekty spełniły wymogi formalne i którzy zaproponowali odpowiednio niską cenę za sprzedaż energii.

Przeciętna cena energii uzyskana w tamtej aukcji dla zwycięskich projektów wyniosła 8,49 eurocentów/kWh i była niższa zarówno od ceny osiągniętej w pierwszej, kwietniowej aukcji jak i od ówczesnej taryfy gwarantowanej, która była oferowana inwestorom budującym w Niemczech naziemne farmy fotowoltaiczne w ramach ustawy EEG.

W 2017 roku aukcje dla fotowoltaiki są kontynuowane i nadal obserwowany jest dalszy spadek średnich cen, które są uzyskiwane w przypadku zwycięskich projektów. W ostatniej aukcji z początku czerwca br. przeciętna cena za energię wyniosła 5,66 eurocentów/kWh, podczas gdy w pierwszej aukcji z kwietnia 2015 roku średnia cena sięgnęła 9,17 eurocentów/kWh.

Kolejna aukcja dla instalacji fotowoltaicznych o mocy powyżej 750 kW – dla mniejszych nadal stosowany jest system taryf gwarantowanych – zostanie sfinalizowana 1 października br. Maksymalna, możliwa do uzyskania cena za energię wynosi 8,84 eurocentów/kWh, a do dyspozycji jest potencjał rzędu 200 MW.

W tegorocznych aukcjach można zgłaszać projekty realizowane również na gruntach rolnych w landach Bawaria i Badenia-Wirtembergia. Taka, wcześniej niedostępna możliwość zwiększyła konkurencję i prowadzi do dalszego obniżania oferowanych cen za energię.

Łącznie w pierwszych siedmiu miesiącach br. w Niemczech powstały instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy 1,05 GW, co jest wynikiem lepszym aż o 75 proc. w ujęciu rok do roku. Po kilku latach dominacji Wielkiej Brytanii w zakresie uruchamiania nowych elektrowni fotowoltaicznych Niemcy powinni w tym roku powrócić na miejsce europejskiego lidera w budowie instalacji PV.

Całkowity potencjał fotowoltaiki u naszych zachodnich sąsiadów wzrósł na koniec lipca do 42,16 GW. 

red. gramwzielone.pl