KE akceptuje system wsparcia dla PV na budynkach wielorodzinnych

KE akceptuje system wsparcia dla PV na budynkach wielorodzinnych
EnergieAgentur.NRW, flickr cc

Nowe niemieckie prawo mające uatrakcyjnić model wykorzystania energii słonecznej przez mieszkańców budynków wielorodzinnych weszło w życie już kilka miesięcy temu. Teraz Komisja Europejska stwierdziła, że nowy system jest zgodny z unijnymi zasadami pomocy publicznej, co otwiera drogę do uruchomienia pierwszych płatności.

Akceptacja Brukseli dla nowego niemieckiego mechanizmu tzw. Mieterstrom odblokuje płatności premii przysługujących za produkcję energii z dachowych instalacji fotowoltaicznych w budynkach wielorodzinnych i sprzedawanej bezpośrednio lokatorom.

Nowy mechanizm wszedł w życie w Niemczech 25 lipca br. Do końca III kwartału objął pierwszych 18 instalacji o łącznej mocy 350 kW.

REKLAMA

Niemieckie prawo przewiduje, że maksymalna moc pojedynczej dachowej instalacji, którą obejmie nowy system wsparcia, nie może przekraczać 100 kW, a łączna moc uruchomionych w ramach tego systemu instalacji fotowoltaicznych rocznie nie może przekraczać 500 MWp, co – biorąc pod uwagę aktualne tempo rozwoju PV w Niemczech (około 1,5 GWp nowych instalacji w skali roku) – wydaje się relatywnie wysokim progiem.  

Za produkcję energii w takim modelu i sprzedaż jej mieszkańcom budynków wielorodzinnych ma przysługiwać premia w wysokości od 0,0221 euro/kWh do 0,038 euro/kWh, czyli od ok. 0,09 zł/kWh do ok. 0,16 zł/kWh. Różnica wynika z wielkości instalacji fotowoltaicznej oraz wysokości standardowej taryfy gwarantowanej przysługującej za produkcję energii z PV.

Warunek otrzymania premii to bezpośrednia sprzedaż energii mieszkańcom. Energia sprzedana w ramach wewnętrznej sieci, z pominięciem ogólnej sieci dystrybucyjnej, jest zwolniona z szeregu opłat i podatków – z wyjątkiem podatku VAT i pełnej opłaty EEG, czyli opłaty, z której finansowany jest niemiecki system wsparcia producentów energii odnawialnej i która wynosi niemal 0,07 euro/kWh.

REKLAMA

Warunek udziału w tym systemie to również sprzedaż energii mieszkańcom po cenie niższej przynajmniej o 10 proc. od przeciętnej, lokalnej taryfy za energię.

Jak na razie płatności w przypadku zarejestrowanych w tym systemie instalacji nie były jeszcze realizowane. Teraz umożliwi to potwierdzona w tym tygodniu akceptacja tego mechanizmu przez Komisję Europejską.

Stowarzyszenie branży fotowoltaicznej BSW Solar szacuje, że tylko wykorzystanie dachów w budynkach wielorodzinnych w 20 największych miastach Niemiec dałoby dodatkowy zainstalowany potencjał w fotowoltaice na poziomie 1,1 GWp, a produkowana energia pozwoliłaby uniknąć emisji CO2 w ilości 500 tys. ton rocznie.

Niemiecka branża OZE podkreśla, że kolejnym krokiem w promocji takiego modelu wykorzystania energii słonecznej powinno być zwolnienie energii produkowanej na potrzeby najemców z opłaty EEG.

Z kolei federalne stowarzyszenie firm deweloperskich GdW zaznacza, że w przypadku produkcji energii przez właściciela budynku w celu odsprzedana jej do sieci lub przekazania najemcom, zostaje on objęty dla całej działalności dodatkowymi podatkami, od których w ramach swojego podstawowego biznes przysługuje mu zwolnienie.

red. gramwzielone.pl