Spirvent z dofinansowaniem na nowe produkty, m.in. mikroinwerter

Spirvent z dofinansowaniem na nowe produkty, m.in. mikroinwerter
Łukasz Tylkowski, prezes zarządu Spirvent

Spirvent jest jednym z beneficjentów rozstrzygniętego właśnie konkursu na unijne dofinansowanie na rozwój nowych technologii w firmach z sektora MŚP. Wartość zgłoszonych dwóch projektów, które obejmie dofinansowanie, wynosi 2,468 mln zł.

Polski producent inwerterów fotowoltaicznych otrzymał dofinansowanie z Unii Europejskiej na dwa projekty, które zgłosił do konkursu realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Inteligentny Rozwój, poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

Pierwszy z projektów, na którego realizację dofinansowanie otrzymał Spirvent, zakłada opracowanie innowacyjnego mikroinwertera. Wartość przyznanego dofinansowania wynosi w tym przypadku 638,2 tys. zł.

REKLAMA

Natomiast w przypadku drugiego dofinansowanego projektu, którego tytuł brzmi „Opracowanie innowacyjnego, hybrydowego przekształtnika wyspowo-sieciowego o budowie modułowej”, dofinansowanie z UE sięga 843 tys. zł.

REKLAMA

Całkowity koszt pierwszego projektu wynosi 1,405 mln zł, a drugiego 1,063 mln zł. Zgodnie z założeniami zawartymi we wnioskach oba projekty zostaną zrealizowane do końca 2018 r.

Jakie produkty już oferuje polski producent falowników i w jakim kierunku chce rozwijać swoje technologie?

Naszym obszarem zainteresowań jest szeroko pojęta energoelektronika i w tym obszarze wdrążamy produkty. Nie są to tylko inwertery, ale również np. układy pomiarowe. Oferujemy inwertery jednofazowe o mocy od 2 kW do 4 kW. Natomiast jeśli chodzi o inwertery trójfazowe, ich moc wynosi od 6 do 12 kW – niektóre pracują w układzie międzyfazowym, a niektóre w fazowym – mówił w niedawnym wywiadzie dla portalu Gramwzielone.pl prezes Spirvent Łukasz Tylkowski.

Więcej na ten temat w artykule: Ł. Tylkowski, Spirvent: Wiemy, jak konstruować falowniki (wywiad).

red. gramwzielone.pl