Nowa oferta dla prosumentów od Columbus Energy

Nowa oferta dla prosumentów od Columbus Energy
Fot. Columbus Energy

Działająca na rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych spółka Columbus Energy S.A. wprowadziła do swojej oferty na początku tego miesiąca tzw. Abonament Elastyczny. Jak zapewnia spółka, nowa oferta zakłada najtańsze finansowanie na rynku dla fotowoltaiki.

W ramach nowej oferty finansowania instalacji fotowoltaicznych RRSO ma wynosić 4,49 proc. na stałej stopie procentowej na 8 lat, z ratą, która ma spłacać się z oszczędności uzyskanych dzięki własnej produkcji energii.

W połączeniu z genialnymi panelami monokrystalicznymi 290 W full black jesteśmy świadkami oferty, która może zmienić postrzeganie fotowoltaiki i jest wielkim ukłonem w stronę prosumentów – zapewnia Columbus Energy.

REKLAMA

Dzięki dynamicznemu rozwojowi fotowoltaiki w ciągu ostatnich lat zmieniła się też świadomość rynku. Banki oferują kredyty celowe na instalacje fotowoltaiczne. Każdy z banków przedstawia portfolio z produktem finansowym wspierającym inwestycje w panele słoneczne – komentuje Dawid Zieliński, prezes Columbus Energy S.A.

REKLAMA

W pierwszych trzech kwartałach 2017 roku spółka osiągnęła skonsolidowane przychody rzędu 22,4 mln zł netto. Skonsolidowany zysk brutto wyniósł w tym czasie 3,85 mln zł.

W trzecim kwartale ub.r. Columbus zakończył realizację 309 instalacji fotowoltaicznych w domach, a umowy podpisano z 629 klientami. W pierwszych trzech kwartałach 2017 r. wykonano około tysiąca instalacji PV.

W listopadzie spółka złożyła do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego sporządzonego w związku z ofertą publiczną dopuszczenia papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych. Jak zapewnia spółka, przeniesienie notowań akcji na rynek główny GPW stanowi jeden z jej głównych celów.

W 2017 r. Columbus Energy S.A. przeprowadził 4 emisje obligacji, pozyskując z nich łącznie ponad 11 mln zł. Środki te zostały przeznaczone na realizację instalacji fotowoltaicznych. Obligacje serii A oraz serii B zadebiutowały na rynku Catalyst na początku września ub.r.

red. gramwzielone.pl