Pozwolenie budowlane na farmę fotowoltaiczną – czy i kiedy będzie potrzebne?

Pozwolenie budowlane na farmę fotowoltaiczną - czy i kiedy będzie potrzebne?
Pozwolenie na budowę będzie konieczne w przypadku farm fotowoltaicznych o mocy powyżej 40 kW. foto: OregonDOT, flickr cc-by-2.0

{więcej}W nowej wersji ustawy o OZE ma pojawić się zapis regulujący w końcu kwestię konieczności uzyskania pozwolenia na budowę instalacji fotowoltaicznej. 

Czy na montaż instalacji fotowoltaicznej konieczne jest uzyskanie pozwolenia budowlanego? Do tej pory brak wyraźnego przepisu regulującego w Prawie Budowlanym kwestię instalacji fotowoltaicznych sprawiał problemy w interpretacji ich statusu, a instalacje fotowoltaiczne były traktowane – m.in. w interpretacji Ministerstwa Finansów – jak uregulowane wcześniej w Prawie Budowlanym kolektory słoneczne będące de facto urządzeniami o zupełnie innym charakterze. 

Obowiązujące prawo nie precyzuje w żadnym miejscu, czym jest instalacja fotowoltaiczna – co tworzy duże pole do interptetacji dla urzędników podejmujących decyzje dotyczące inwestycji, jakimi są systemy PV, w zakrasie m.in. opodatkowania, regulacji przestrzennych czy w kwestii Prawa Budowalnego.

REKLAMA
REKLAMA

Tę sytuację może jedna zmienić zaproponowane właśnie przez Ministerstwo Gospodarki wpisanie do Prawa Budowlanego instalacji fotowoltaicznych o mocy do 40 kW w katalogu inwestycji nie podlegających konieczności wydawania pozwolenia na budowę. 

Ograniczenie zwolnienia z pozwolenia budowlanego systemów solarnych o mocy tylko do 40 kW implikuje szereg konsekwencji w zakresie m.in. opodatkowania większych farm fotowoltaicznych czy konieczności przejścia przez procedury związane z prawem przestrzennym, co może być dla inwestorów mniej atrakcyjną alternatywą w porównaniu do sytuacji, w której instalację fotowoltaiczną można by wybudować jedynie na zgłoszeniu robót budowlanych – tak jak miało to miejsce w przypadku pierwszej w Polsce farmy fotowoltaicznej w Wierzchosławicach, gdzie akurat nieprecyzyjne przepisy zostały zinterpretowane na korzyść inwestora. 

Z drugiej jednak strony literalne wpisanie systemów fotowoltaicznych i doprecyzowanie ich statusu w Prawie Budowlanym pozwoli inwestorom na dokładniejsze planowanie dewelopmentu swoich projektów w zakresie czasowym i finansowym. Cieszy więc fakt, że resort gospodarki przygotowując nowe warunki dla funkjonowania OZE w Polsce zauważył potrzebę zdefiniowania statusu fotowoltaiki w zakresie przepisów budowlanych. Mógłby pójść jednak dalej i dookreślić warunki realizacji farm fotowoltaicznych w pozostałych, istotnych regulacjach takich jak prawo przestrzenne, prawo środowiskowe czy kwestie opodatkowania farm PV. 
pp, gramwzielone.pl

Więcej informacji na temat aspektów finansowych, szczegółowych regulacji prawnych i ich interpretacji, a także prognoz nasłonecznienia/uzysku energii/przychodów związanych z budową systemów fotowoltaicznych znajdą Państwo w raporcie Gramwzielone.pl „Perspektywy fotowoltaiki w Polsce”.