Więcej dotacji na fotowoltaikę i kolektory na Podlasiu

Więcej dotacji na fotowoltaikę i kolektory na Podlasiu
Wagner Solar press

Komisja Europejska zgodziła się na przesunięcie części dotacji na inwestycje związane z wykorzystaniem fotowoltaiki i kolektorów słonecznych w woj. podlaskim. Władze tego województwa wskazały na ten obszar ze względu na duże zainteresowanie inwestycjami w energetykę słoneczną. W województwie podlaskim rozstrzygane są ponadto ostatnie konkursy, których beneficjenci otrzymają dotacje na wykorzystanie OZE. Na ten rok na Podlasiu zaplanowano jeszcze jeden konkurs, w którym będzie można uzyskać dotacje na działania związane z energetyką odnawialną i efektywnością energetyczną.

Jak poinformował Zarząd Województwa Podlaskiego, Bruksela zgodziła się na przesunięcie części dotacji – 24,5 mln euro – w ramach budżetu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020 na działania związane z energetyką słoneczną.

Te fundusze zostaną uzyskane dzięki przesunięciu z puli na inne inwestycje w OZE, które cieszą się mniejszym powodzeniem.

REKLAMA

Istnieje możliwość, że dodatkowe środki na energetykę słoneczną zostaną rozdzielone poza konkursem. 

Tymczasem władze województwa podpisują umowy z kolejnymi gminami, które otrzymają unijne dotacje na instalację OZE w domach swoich mieszkańców.

Kilka dni temu władze województwa opublikowały pierwszą listę beneficjentów z ostatniego konkursu, dla którego nabór prowadzono w marcu i kwietniu ubiegłego roku.

Dofinansowanie w wysokości 1,224 mln zł przyznano dla pięciu projektów, których całkowity koszt ma wynieść 1,335 mln zł. Dotacje trafią do gminy Mielnik, która zrealizuje dwa projekty, a także do gminy Kolno oraz firm DIK PAK oraz Przedsiębiorstwo Handlowe Jan Kalinowski.

Wcześniej dla tego konkursu podano listę wnioskodawców po ocenie formalnej i merytorycznej. Jest ona dostępna pod tym linkiem.

Wkrótce powinny zostać opublikowane kolejne listy rankingowe w ramach tego naboru.

Pod koniec ubiegłego roku w ramach konkursu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego przyznano dla gmin z tego województwa unijne dotacje na montaż domowych instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych. Łączna wartość dotacji wynosi ponad 70 mln zł.

Na pierwszej liście beneficjentów tego konkursu znalazły się wówczas 62 inwestycje podlaskich samorządów. Ich łączna wartość to 109,2 mln zł, a dofinansowanie z RPO dla Podlasia wyniosło ostatecznie 70,3 mln zł.

Największe dofinansowanie na instalacje fotowoltaiczne i kolektory słoneczne na domach mieszkańców trafiło do gminy Mońki (1,59 mln zł), gminy Czeremcha (1,55 mln zł), ale też do Zambrowa (1,49 mln zł) i Augustowa (1,47 mln zł).

REKLAMA

W kolejnym konkursie z działania 5.1. z RPOWP, w którym premiowane były projekty zakładające montaż OZE, przeznaczono na dotacje wstępnie 100 mln zł, z czego na projekty dotyczące energetyki słonecznej przewidziano 20 mln zł, na projekty dotyczące wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych na własne potrzeby – 30 mln zł, a na projekty dotyczące inwestycji z zakresu budowy nowych lub zwiększenia mocy jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła z OZE oraz infrastruktury wytwórczej biokomponentów i biopaliw przewidziano 50 mln zł.

W ostatnich dniach umowę na unijne dofinansowanie na odnawialne źródła energii podpisano z gminą Brańsk z LGD Stowarzyszenia „Brama na Podlasie”, która otrzyma dofinansowanie na instalację 75 kolektorów słonecznych w gospodarstwach domowych. Wartość tej inwestycji to 1,2 mln zł, a dofinansowanie z RPOWP sięga 912 tys. zł.

Natomiast w ubiegłym miesiącu podpisano umowę z gminą Lipsk, w której powstanie 34 instalacji fotowoltaicznych oraz 48 zestawów kolektorów słonecznych.

Ostatnio podpisano również umowę z firmą Sigma-Fotowoltaika w ramach konkursu z działania 5.1 dedykowanego przedsiębiorstwom. Inwestycja tej firmy obejmie wybudowanie instalacji o mocy 1,3 MW i 2 mikroinstalacji o mocach po ok. 3 kW każda. 

To efekt rozstrzygnięcia innego konkursu w ramach działania 5.1, w wyniku którego dofinansowanie na budowę głównie większych elektrowni fotowoltaicznych trafi do 58 projektów o łącznej wartości 150,6 mln zł. Jakie firmy otrzymały w tym konkursie dotacje na budowę farm fotowoltaicznych? Więcej w artykule: Deweloperzy PV na Podlasiu dostali dotacje na 58 mln zł.

Problematyczny VAT

Problemem dla podlaskich gmin, które otrzymały prawo do wykorzystania unijnych dotacji na OZE w domach swoich mieszkańców, okazuje się interpretacja, zgodnie z którą podatek VAT nie będzie wliczany do kosztów kwalifikowanych projektów, a więc nie będzie podlegać refundacji ze środków UE.

W przypadku nagrodzonych wsparciem 62 projektów zakładających montaż OZE na Podlasiu do zapłacenia może być dodatkowo 15 mln zł. Więcej na ten temat w artykule: Podlaskie gminy zrezygnują z dotacji na OZE?

W tym roku w woj. podlaskim szansę na pozyskanie unijnych dotacji na działania związane z efektywnością energetyczną i wykorzystaniem OZE zyskają jeszcze wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe. Na ten miesiąc zaplanowano nabór wniosków w ramach podlaskiego RPO w konkursie z działania 5.3.1 dotyczącym głębokiej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej i budownictwa komunalnego. Do podziału będzie 20 mln zł.

Na razie w ramach RPO dla Podlasia na ten rok nie przewiduje się innych konkursów, w których będzie można pozyskać dotacje na inwestycje związane z odnawialnymi źródłami energii.

red. gramwzielone.pl

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o