Polskie innowacyjne panele fotowoltaiczne nagrodzone przez PARP

Polskie innowacyjne panele fotowoltaiczne nagrodzone przez PARP
Mr. Jacobsen, flickr cc-by-2.0

{więcej}Polski producent paneli fotowoltaicznych został wyróżniony podczas konkursu Polski Produkt Przyszłości. 

Firma Solar Energy S.A. otrzymała wyrożnienie w tegorocznej edycji organizowanego przez PARP Konkursu Polski Produkt Przyszłości. Wyróżnienie zostało przyznane za „innowacyjny moduł do produkcji energii słonecznej o grubości mniejszej od tradycyjnych; po połączeniu z wodnym kolektorem cieplnym umożliwiający pozyskanie dwóch rodzajów energii”. Firma Solar Energy S.A. była jedynym laureatem konkursu związanym z polską branżą clean-tech.

Poniżej prezentujemy komuniakt Ministerstwa Środowiska:

REKLAMA

15 czerwca 2012 roku, na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom XV, Jubileuszowej edycji Konkursu Polski Produkt Przyszłości, organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

W uroczystości udział wzięli Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Olgierd Dziekoński, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Mieczysław Kasprzak, Prezes PARP, Bożena Lublińska-Kasprzak, laureaci poprzednich edycji Konkursu i autorzy tegorocznych prac konkursowych, przedstawiciele świata nauki i biznesu, instytucji centralnych oraz parlamentarzyści.

Polski Produkt Przyszłości to Konkurs z wieloletnią tradycją, ale niezmiennie promujący nowoczesność, innowacyjność, postęp i przedsiębiorczość. Pomysłodawcą i organizatorem pierwszych edycji Konkursu była Agencja Techniki i Technologii. W 2002 roku jej cele i zadania, w tym organizację Konkursu, przejęła Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej i obowiązujące w niej prawo, wymagało od PARP przeprowadzenia zmiany regulaminu m.in. dopuszczono do udziału w Konkursie osoby fizyczne i prawne ze wszystkich krajów Unii Europejskiej. W celu jego uatrakcyjnienia, w 2008 roku Agencja wprowadziła dwie dodatkowe kategorie, które umożliwiły zgłaszanie projektów nie tylko w fazie przedwdrożeniowej, ale również rozwiązań, które już funkcjonują na rynku. Powyższe zmiany zwiększyły zainteresowanie Konkursem wśród przedsiębiorców i przyczyniły się do wzrostu ilości zgłoszeń z ich strony.

REKLAMA

Istotnym momentem w historii Konkursu było również ustanowienie przez Ministra Gospodarki, nagrody specjalnej „eCO2innowacja”. Od trzech lat wręczana jest ona laureatom Konkursu PPP, których produkty wykazują największy potencjał w zakresie redukcji gazów cieplarnianych. Godny podkreślenia jest również fakt, że projekty nagradzane przez PARP, były wielokrotnie wyróżniane Nagrodą Gospodarczą Prezydenta RP oraz Nagrodą „Teraz Polska”, w kategorii Innowacje.

Konkurs wyłania produkty, które w dużym stopniu przyczyniają się do poprawy warunków naszego życia i ułatwiają normalne funkcjonowanie w obszarach dotychczas niedostępnych. Przełom w leczeniu wad słuchu u dzieci i dorosłych, nowe metody genotypowania temperaturowego czy też małoinwazyjne systemy implantów ortopedycznych, są tego najlepszym przykładem.

Szereg produktów nagrodzonych w Konkursie zdobyło także wielkie uznanie poza granicami kraju, choćby niechłodzone detektory fotonowe średniej i dalekiej podczerwieni wykorzystywane w medycynie i technice wojskowej czy technologie informatyczne dla energetyki, gazownictwa i przemysłu. Są to oczywiście tylko niektóre tematy wcześniej nagrodzonych projektów, które korzystnie wpływają na naszą codzienność, a jednocześnie budzą podziw odbiorców na całym świecie.

Laureaci Konkursu Polski Produkt Przyszłości otrzymują statuetkę, dyplom i prawo do posługiwania się znakiem i hasłem „Polski Produkt Przyszłości”. Dodatkową nagrodę stanowi także pomoc PARP w promocji nagrodzonych wyrobów lub technologii przez:

– prezentację na krajowych i zagranicznych targach i wystawach innowacyjności,
– udział laureatów Konkursu w programach radiowych i telewizyjnych poświęconych tematyce innowacyjności,
– prezentację na Portalu Innowacji www.pi.gov.pl
– prezentację w katalogu laureatów Konkursu, dystrybuowanym w kraju i za granicą.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości współpracując z Fundacją Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” dla rozwiązań innowacyjnych, nominuje co roku do tej nagrody laureatów Konkursu Polski Produkt Przyszłości. W 2012 roku do grona ponad 90 laureatów Konkursu, dołączyli autorzy dwunastu, spośród 57 zidentyfikowanych, nowatorskich rozwiązań.

źródło: Minsiterstwo Środowiska, red. Gramwzielone.pl