Aukcja dla fotowoltaiki rozstrzygnięta. Analiza przypadku 1 MW z dotacją

Aukcja dla fotowoltaiki rozstrzygnięta. Analiza przypadku 1 MW z dotacją
Fotolia

Rozstrzygnięto aukcję dla instalacji fotowoltaicznych o jednostkowej mocy do 1 MW, przeprowadzoną przez Urząd Regulacji Energetyki 15 listopada br. Cena minimalna wyniosła 288,99 zł/MWh natomiast cena maksymalna sięgnęła 364,99 zł/MWh. Co wygranie tej aukcji oznacza dla wytwórcy, który zgłosił ofertę sprzedaży energii z elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW, dla której wcześniej otrzymał dofinansowanie?

W kontekście wartości pomocy publicznej, wytwórcy, którzy wygrali aukcję, obliczając wartość pomocy, o którą powinna zostać skorygowana cena w składanej ofercie, powinni uwzględnić w niej całą otrzymaną pomoc inwestycyjną.

Należy pamiętać, że wartością i datą udzielenia pomocy inwestycyjnej jest wartość dotacji z umowy o dofinansowanie i data zawarcia umowy o dofinansowanie (a nie data wypłaty dotacji). Cena z oferty w takim przypadku nigdy nie będzie ceną rozliczeń – ceną rozliczeń ujemnego salda będzie cena skorygowana (znacznie niższa od ceny oferty). Cena rozliczeń energii będzie niezmienna w całym okresie 15 lat.

REKLAMA

Zgodnie z powyższym, biorąc pod uwagę ceny z ofert (maksymalna 364,99 zł/MWh), korzyści z wygranej aukcji dla części wytwórców, zwłaszcza tych, którzy zgłosili instalacje z dotacją, będą iluzoryczne lub nie wystąpią w ogóle.

Przykład:

REKLAMA

  • instalacja o mocy 0,99 MW,
  • dotacja inwestycyjna: ok. 2,4 mln złotych,
  • ilość energii zgłoszona do systemu aukcyjnego: 14500,00 MWh w całym okresie 15 lat,
  • cena oferty: 364,00 zł / MWh

Cena skorygowana dla takiej instalacji wyniesie ok. 198,00 zł/MWh.

Biorąc pod uwagę obecne ceny na TGE, do których odnoszone jest „ujemne saldo”, można założyć, że prawo do pokrycia ujemnego salda jest iluzoryczne, a ujemne saldo praktycznie nigdy nie wystąpi lub jego wartość będzie oscylowała w granicach 1000-2000 zł rocznie.

Tym samym przychody z takiej instalacji będą pochodziły tylko i wyłącznie z kontraktów na sprzedaż energii i cen w nich zawartych.

Przy cenie oferty ok. 280,00 zł/MWh trudno dokonać jakiejkolwiek analizy. Obowiązki natomiast pozostają, a inwestorzy muszą rozpocząć wytwarzanie i sprzedaż energii w okresie do 18 miesięcy.

Zespół Sigma Finance sp. z o.o. 


artykuł sponsorowany