Projekt-Solartechnik generalnym wykonawcą ogromnej farmy solarnej w Niemczech

Projekt-Solartechnik generalnym wykonawcą ogromnej farmy solarnej w Niemczech
Budowa farmy solarnej Bautzen, foto: Projekt-Solartechnik

{więcej}Firma Projekt-Solartechnik buduje farmę fotowoltaiczną o mocy 38 MW w Bautzen. Projekt-Solartechnik odpowiada za wykonanie projektu, dostawę paneli i pozostałych komponentów, jak również jest generalnym wykonawcą. 

Przy projekcie zajmującej 70 hektarów farmy solarnej w Bautzen pracuje obecnie 130 osób. Po uruchomieniu, inwestycja o mocy 38 MW będzie jedną z większych farm fotowoltaicznych w Europie. 

Farma fotowoltaiczna w Bautzen będzie się składać z ustawionych w rzędach sięgających 3,5 kilometra 158 352 modułów Trina Solar, które będą współpracowały z falownikami marki SMA, z których 28 będzie posiadać moc nominalną 900 kW, moc kolejnych 4 falowników wyniesie 850 kW, a pozostałych 4 – 630 kW. Projekt ogromnego systemu fotowoltaicznego wykonała firma Projekt-Solartechnik, która odpowiada także za dostarczenie komponentów i całościową realizację inwestycji. 

REKLAMA

Aby właściciel farmy PV mógł korzystać z preferencyjnych dopłat do produkcji energii, budowa ogromnej farmy solarnej w Bautzen musi zakończyć się do końca września tego roku. Od października w Niemczech będą bowiem obowiązywać już niższe stawki dopłat do produkcji energii w systemach fotowoltaicznych. Zgodnie z niemieckim systemem feed-in tariffs, za wyprodukowanie 1 kWh energii na naziemnej farmie PV uruchomionej począwszy od IV kwartału br. będzie przysługiwać niższa stawka wynosząca 0,135 euro, a z dopłat będą mogli korzystać tylko właściciele naziemnych farm PV o mocy nieprzekraczającej 10 MW. Dlatego farma PV w Bautzen musi zostać wybudowana do końca września – w przeciwnym razie jej właściciel straci prawo do korzystania ze stałych i przysługujących w Niemczech przez 20 lat dopłat do produkcji zielonej energii. 

Poniżej prezentujemy zdjęcią z realizacji farmy fotowoltaicznej o mocy 38 MW w Bautzen:

REKLAMA

Projekt-Solartechnik