Temperatura paneli pv

1.      In the data base of PV modules- can you explain me again the definition of: Temp Koeff.: and Tolerancja mocy (tolerance of power)?
2.      Temperature Koefficient means that the power of a module decreases with each degree centigrade above 25°C
3.      Tolerancja mocy (tolerance of power)?means that the modules are labeled with let’s say 240 Wp, but they can have more or less power
 
W przeciwieństwie do kolektorów słonecznych, w przypadku których wzrost temperatury wpływa pozytywnie na uzysk energii, temperatura w przypadku modułów fotowoltaicznych ma nieco inny wpływ na ilość produkowanej przez nie energii.
 
Warunki STC, czyli jak panel fotowoltaiczny działa pod wpływem zmian temperatury.

REKLAMA
REKLAMA