Niemcy dzierżawią tereny pod farmy fotowoltaiczne na Dolnym Śląsku

Niemcy dzierżawią tereny pod farmy fotowoltaiczne na Dolnym Śląsku
Conergy press

{więcej}Dolnośląski Związek Dzierżawców i Właścicieli Nieruchomości Rolnych informuje o dużym zainteresowaniu niemieckich inwestorów ziemiami, na których mają powstać farmy fotowoltaiczne. 

REKLAMA

Według prezesa Związku, Mirosława Kaszkura, w tej chwili tylko na pograniczu polsko-niemieckim pod elektrownie fotowoltaiczne niemieccy inwestorzy wydzierżawili już około 1000 hektarów ziemi. 

Według Związku Dzierżawców, ceny uzyskiwane za dzierżawę terenów pod farmy solarne, to około 8-10 tys. zł/hektar. Jednocześnie Mirosław Kaszkur zwraca uwagę na dokładne analizowanie umów dzierżawy przedstawianych przez inwestorów. Jego zdaniem mogą one zawierać zapisy niekorzystne dla rolników m.in. ograniczające możliwości wypowiedzenia. 
gramwzielone.pl

REKLAMA