Zaskakujące wyniki rynku fotowoltaicznego w Niemczech w 2012 r.

Zaskakujące wyniki rynku fotowoltaicznego w Niemczech w 2012 r.
foto: Suntech press

{więcej}Mimo ubiegłorocznych drastycznych cięć w niemieckim programie dopłat do produkcji energii słonecznej, nasi zachodni sąsiedzi zainstalowali w 2012 roku rekordową ilość nowych instalacji fotowoltaicznych. 

Po wprowadzeniau cięć w dopłatach dla operatorów systemów fotowoltaicznych w ubiegłym roku potencjał fotowoltaiki w Niemczech miał się zwiększyć w 2012 roku – zgodnie z planem rządu w Berlinie – o około 2,5 – 3,5 GW – w porównaniu do prawie 7,5 GW zainstalowanych w 2011 roku oraz 7,4 GW w roku 2010. 

Tymczasem ostatenie dane pokazują, że łączna moc elektrowni fotowoltaicznych zbudowanych w Niemczech w 2012 roku może być zbliżona do danych z 2011 roku. Jak wynika z informacji opublikowanych przez BNetzA – niemiecką Federalną Agencję Energetyczną – w listopadzie ubiegłego roku nasi zachodni sąsiedzi zamontowali 435,27 MW nowych systemów fotowoltaicznych. 

REKLAMA
REKLAMA

Liczba instalacji PV zamontowanych w Niemczech w 2012 roku na koniec listopada wzrosła do 7,27 GWh. Najwięcej elektrowni fotowoltaicznych w Niemczech przybyło w ubiegłym roku w miesiącach marcu i czerwcu – odpowiednio 1,22 GW i 1,79 GW. 

Dzięki dynamicznemu rozwojowi rynku PV w Niemczech w ubiegłym roku całkowity potencjał fotowoltaiki wynosi tam już ponad 32 GW. 

W ramach zmian przyjętych w ubiegłym roku w niemieckim systemie taryf gwarantowanych dla producentów energii słonecznej, stawki dopłat dla nowo oddawanych do użytku systemów fotowoltaicznych są obecnie obniżane co miesiąc, podczas gdy wcześniej weryfikacje wielkości dopłat niemiecki rząd przeprowadzał co pół roku. Zgodnie z ostatnimi decyzjami Berlina, stawki taryf gwarantowanych dla nowych instalacji fotowoltaicznych uruchamianych w okresie lisopad 2012 – styczeń 2013 są obniżane co miesiąc o 2,5%. 

Niemiecki rynek fotowoltaiczny zaczyna uniezależniać się od systemu taryf gwarantowanych i – w przeciwieństwie do wcześniejszych lat, gdy na wzrost potencjału PV w Niemczech wpływał rozwój przede wszystkim dużych naziemnych systemów solarnych produkujących energię sprzedawaną wyłącznie do sieci – niemiecka fotowoltaika zaczyna w coraz większym stopniu bazować na rozwoju dachowych instalacji PV produkujących energię na potrzeby gospodarstw domowych i firm. Wobec wysokich cen energii w Niemczech, energia słoneczna produkowana w instalacjach fotowoltaicznych jest już bowiem dużo tańsza niż energia kupowana od operatorów energetycznych. 
gramwzielone.pl