Pozwolenie na budowę instalacji fotowoltaicznej niepotrzebne. Ale tylko niepodłączonej do sieci

Pozwolenie na budowę instalacji fotowoltaicznej niepotrzebne. Ale tylko niepodłączonej do sieci
foto: SolarCity press

{więcej}Czy do budowy instalacji fotowoltaicznej niezbędne jest uzyskanie pozwolenia na budowę czy wystarczy zgłosznie robót budowlanych? Czy przepisy w tym zakresie jednakowo traktują instalacje naziemne i instalacje dachowe?

Odpowiedź na powyższe pytania znajdziemy w interpretacji Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego na temat statusu instalacji fotowoltaicznych pod kątem przepisów budowlanych, którą otrzymał jeden z czytelników portalu Gramwzielone.pl. 

Aktualne przepisy budowlane nie precyzują warunków, które musi spełnić inwestor chcący wybudować gruntową lub dachową instalację fotowoltaiczną. Dlatego osoby zainteresowane budową instalacji fotowoltaicznych są często zdane na arbitralne decyzje lokalnych urzędników i – nie mogąc bazować na poszczególnych przepisach – muszą opierać się o interpretacje wydawane przez poszczególne instytucje. 

REKLAMA

GUNB już wcześniej wypowiadał się na temat procedur niezbędnych do zrealizowania inwstycji polegającej na montażu systemów fotowoltaicznych, podzielając zdanie Min. Finansów i oceniając, że na budowę instalacji PV nie będzie potrzebne pozwolenie budowlane.

REKLAMA

W swojej ostatniej interpretacji instytucja ta podeszła jednak do tematu bardziej szczegółowo, wyjaśniając wiele wątpliwości napotykancyh przez inwestorów zamierzających budować dachowe lub naziemne intalacje fotowoltaiczne. 

W swojej ostatniej opinii GUNB wyjaśnia, że ogniwa fotowoltaiczne z punktu widzenia przepisów budowlanych traktuje się tak samo jak kolektory słoneczne. Jest to o tyle istotne, że do tej pory w większości interpretacji wydawanych przez ministerstwa i inne urzędy, a także w Prawie budowlanym, nie znajdziemy rozróżnienia terminów kolektory słoneczne oraz ogniwa fotowoltaiczne. Ich autorzy zdawali się nie dostrzegać różnicy między oboma typami urządzeń, a taki stan rzeczy powodował wiele wątpliwości wśród inwestorów i lokalnych urzędników.

Jak wynika z opinii Głównego Urządu Nadzoru Budowlanego, który powołuje się na art. 29 ust. 2 pkt 15 w zw. z art. 30 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, na budowę zlokalizowanej na obiekcie budowlanym instalacji fotowoltaicznej, której wysokość nie przekrozczy 3 metrów, nie będzie potrzebne pozwolenie na budowę, ani nawet zgłoszenie robót. Jednocześnie GUNB zaznacza, że zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy Prawo budowlane – w przypadku instalacji wyższej niż 3 m. inwestor zobowiązany jest dokonać złoszenia robót budowlanych. 

Co istotne, w opinii Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego znajdziemy informację, że wyżej opisana sytuacja dotyczy wyłącznie instalacji fotowoltaicznych pracujących na potrzeby budynku, na którym zostały zamontowane. Natomiast w przypadku podłączenia instalacji do sieci elektroenergetycznej potrzebne będzie uzyskanie przez inwestora pozwolenia budowlanego. – Należy przy tym zauważyć, że w celu zakwalifikowania ww. inwestycji jako obiektu budowlanego wystarczające jest podłączenie choćby jednego z ogniw fotowoltaicznych z siecią elektroenergetyczną – informuje GUNB. 

Powyższa interpretacja GUNB odnosi się do aktualnego stanu prawnego. Warto zauważyć, że w projekcie ustawy o OZE znajdziemy zapis zwalniający z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę wszystkich instalacji fotowoltaicznych o mocy do 40 kW – bez rozróżnienia czy są to instalacje typu on-grid czy off-grid. 

gramwzielone.pl