Niemcy zbudują farmę PV w Rumunii. Ile zarobi jej właściciel?

Niemcy zbudują farmę PV w Rumunii. Ile zarobi jej właściciel?
foto: Conergy press

{więcej}Niemiecka firma Conergy buduje w Rumunii farmę fotowoltaiczną o mocy 2,2 MW, która zostanie objęta systemem zielonych certyfikatów. Ile zarobi na nich inwestor?

Farma fotowoltaiczna powstaje na terenie 13,7 tys. m2 w pobliżu rumuńskiego miasta Craiova i będzie się składać z 9,4 tys. modułów dostarczonych przez Conergy. Zdaniem niemieckiej firmy, farma fotowoltaiczna będzie generować ok. 2,84 GWh energii elektrycznej rocznie i zostanie objęta wsparciem w ramach rumuńskiego systemu zielonych certyfikatów, w ramach którego operatorom instalacji fotowoltaicznych przysłyguje 6 zielonych certyfikatów za każdą megawatogodzinę energii odsprzedanej do sieci energetycznej.

Według szacunków Conergy, operator farmy fotowoltaicznej koło miejscowości Craiova rocznie będzie otrzymywać ok. 17,04 tys. certyfikatów, a w ramach rumuńskiego systemu wsparcia dla OZE, zielone certyfikaty przysłgują inwestorom przez 15 lat. 

REKLAMA
REKLAMA

Rumuńskie władze rozważąją ograniczenie ilości certyfikatów przysługujących fotowoltaice, jednak ewentualne zmiany obejmą tylko instalacje oddane do użytku po ich wprowadzeniu, a instalacje PV uruchomione w tym roku przez 15 lat utrzymają „stare” wsparcie na poziomie 6 certyfikatów/MWh. 

Zgodnie z założeniami rumuńskiego systemu zielonych certyfikatów, rodzimi „sprzedawcy z urzędu” są zobowiązani do pokrycia zieloną energią 14% sprzedanej energii w roku 2013, a obowiązek ten będzie rósł o 1 pkt procentowy do roku 2018. 

Zgodnie z rumuńską ustawą o OZE cena zielonych certyfikatów nie może przekroczyć 50 €/MWh, ale nie może być też niższa niż 28 €/MWh. Jeśli dany „sprzedawca z urzędu” nie wywiąże się z obowiązku OZE w danym roku, będzie musiał dokupić certyfikaty za każdą brakującą megawatogodzinę zielonej energii w cenie 110 €/MWh. 
gramwzielone.pl