AFASE po nałożeniu ceł na chińskie panele PV: lobby węglowe może otwierać szampana

AFASE po nałożeniu ceł na chińskie panele PV: lobby węglowe może otwierać szampana
foto: Yingli Green press

{więcej}Sojusz na rzecz Przystępnej Energii Słonecznej AFASE z przykrością przyjmuje decyzję KE, która zignorowała stanowisko 18 z 27 państw członkowskich, opowiadających się przeciwko nałożeniu ceł w oparciu o dostępne informacje – czytamy w stanowisku AFASE – organizacji zrzeszającej przeciwników ceł na import chińskich modułów fotowoltaicznych do Unii Europejskiej. 

Komisja Europejska poinformowała wczoraj o nałożeniu tymczasowych ceł w wysokości 11,8 proc. na wafle, ogniwa i moduły słoneczne pochodzące z Chin, począwszy od 6 czerwca br. Wysokość nałożonych ceł wzrośnie automatycznie do 47,6 proc. w ciągu najbliższych dwóch miesięcy jeżeli stronom nie uda się w tym czasie wynegocjować kompromisowego rozwiązania. Choć tymczasowe cła zaproponowane ostatecznie przez KE na okres dwóch miesięcy są niższe od ocze kiwanych, AFASE chciałoby podkreślić, że nałożenie jakichkolwiek ceł – bez względu na ich wysokość – stanowi ogromny cios dla europejskiej branży energetyki słonecznej.

Decyzja o nałożeniu ceł została podjęta pomimo zastrzeżeń i wątpliwości zgłaszanych przez setki europejskich firm, 15 stowarzyszeń energetyki fotowoltaicznej, stowarzyszenia branżowe, takie jak Federacja Przemysłu Niemieckiego, Niemiecka Federacja Handlu Hurtowego i Zagranicznego, World Wide Fund for Nature (WWF), a także przez wielu ekspertów. Wszystkie powyższe podmioty wypowiedziały się publicznie przeciwko nałożeniu ceł, twierdząc, że uderzą one nie tylko w europejską branżę energetyki słonecznej, ale i w całą europejską gospodarkę.

REKLAMA

„Decyzja KE daje Unii oraz Chinom bardzo krótki czas na podjęcie negocjacji w celu znalezienia kompromisowego rozwiązania. Wzywamy obie strony, aby doszły do porozumienia w ciągu najbliższych dwóch miesięcy i znalazły takie rozwiązanie, które pozwoli uniknąć podwyżek cen oraz będzie uwzględniało interesy całej branży energetyki słonecznej w UE” – powiedział Thorsten Preugschas, prezes niemieckiej firmy Soventix GmbH oraz przewodniczący AFASE. „Musimy mieć jasność co do jednej rzeczy: przy aktualnym rozwój rynku nie ma miejsca dla wzrostu cen. Dlatego cła – nawet tak niskie, jak proponowane 11 proc. – położą kres większości projektów fotowoltaicznych w UE oraz narażą na niebezpieczeństwo cały łańcuch wartości branży energetyki słonecznej”.

REKLAMA

Wpływ ceł na branżę podkreślają nie tylko jej przedstawiciele. Również niezależny instytut ekonomiczny Prognos oszacował, że w ciągu następnych trzech lat wprowadzenie 20 proc. ceł antydumpingowych na importowane z Chin instalacje solarne zaskutkuje utratą 175 500 miejsc pracy oraz stratą w wysokości 18,4 mld euro wartości dodanej. Wiodący dostawca informacji o globalnych rynkach oraz gospodarce, firma konsultingowa IHS oszacowała natomiast, że cła w wysokości 45 proc. mogłyby zredukować sam rynek niemiecki o blisko 2 GW, co stanowi więcej niż 25 proc. mocy zainstalowanej w Niemczech w 2012.

Ponadto cła nie stanowią właściwej oraz efektywnej odpowiedzi na problemy firm z branży energetyki słonecznej, które mają dziś charakter strukturalny. Są to np. małe zakłady produkcyjne lub niekorzystne kontrakty na dostawy polisilikonów, co powoduje wzrost kosztów. Co więcej, nałożenie ceł znajduje się w sprzeczności z unijną polityką ds. energii odnawialnej, która zakłada osiągnięcie ambitnych celów wynikających ze strategii „UE 2020”.

Stephan Singer, dyrektor działu globalnej polityki energetycznej w WWF, mówi: „Nie ulega wątpliwości, że węglowe, naftowe oraz jądrowe lobby ma dziś powody do świętowania i zapewne otwiera właśnie szampana. KE nie ma sposobu, by powstrzymać ich szkodliwy wpływ na przyrodę i społeczeństwo, ignorując jednocześnie kosmiczne dopłaty do paliw kopalnych. Niszczenie nowych, czystych form działalności gospodarczej, a także wejście w stan wojny handlowej z Chinami w zakresie czystych technologii energetycznych jest ostatnią rzeczą, jakiej teraz potrzebujemy”. 

Państwa Członkowskie podejmą ostateczną decyzję, czy nałożyć długotrwałe cła, w grudniu 2013 roku.

O AFASE:
Organizacja AFASE zrzesza największych światowych producentów z branży energetyki słonecznej, którzy dążą do osiągnięcia wspólnego celu, jakim jest dostarczanie energii słonecznej w konkurencyjnych i przystępnych cenach. Od momentu założenia organizacja AFASE rozrosła się, zrzeszając obecnie ponad 600 firm. AFASE używa metod zbiorowej komunikacji w celu zwrócenia uwagi oraz przeciwdziałania ryzyku protekcjonizmu, jak również w celu promocji korzyści płynących z wolnego handlu produktami solarnymi. AFASE to stowarzyszenie zarejestrowane w Niemczech.
AFASE