S. Pietruszko, PTPV: aukcje OZE jak budowa autostrady A2

S. Pietruszko, PTPV: aukcje OZE jak budowa autostrady A2
foto: PV Cycle press

{więcej}Opublikowane w ubieglym tygodniu przez Ministerstwo Gospodarki nowe założenia systemu wsparcia dla OZE skrytykował dr Stanisław Pietruszko, prezes Polskiego Towarzystwa Fotowoltaiki (PTPV). 

Jak informuje na łamach wnp.pl dr Stanisław Pietruszko, planowany w Polsce system aukcyjny jest jego zdaniem najgorszym z możliwych systemów wsparcia dla energetyki odnawialnej. Jak przekonuje, system aukcji nie sprawdził się w żadnym z krajów, które go wprowadziły, nie przyczyniając się do rozwoju nowych mocy w sektorze OZE.

Prezes Polskiego Towarzystwa Fotowoltaiki podaje przykład aukcji w Wielkiej Brytanii. Biorący w nich udział inwestorzy zaniżali oferowane ceny i były one kalkulowane na podstawie zbyt optymistycznych założeń, które nie uwględniały potencjalnych przeszkód i problemów w realizacji inwestycji, a w efekcie uzyskane w aukcjach ceny nie pokrywały kosztów inwestycji. – Kończyło się tak jak w Polsce w przypadku niektórych odcinków autostrady A2 – ocenia dr Pietruszko, dodając, że po nieudanych doświadczeniach z systemem aukcyjnym Wielka Brytania przeszła na system cen gwarantowanych, dzięki czemu notuje zrównoważony rozwój sektora OZE. 

REKLAMA

– Doświadczenie innych krajów uczy, że aukcyjny mechanizm wsparcia OZE nie działa zbyt efektywnie z kilku powodów. Do najważniejszych należą: składanie nierealistycznie niskich ofert powodujące przyznawanie funduszy projektom, które później nie mogą zostać zrealizowane, nieregularność przetargów, co powoduje niepewność na rynku, skomplikowane procedury, preferowanie dużych systemów, a przez to dużych firm energetycznych. System taki jest również narażony na korupcję – ocenia na łamach wnp.pl prezes Polskiego Towarzystwa Fotowoltaiki. 

REKLAMA

Dr Pietruszko informuje ponadto, że przyjęcie systemu aukcji będzie preferować inwetycje realizowane przez koncerny energetyczne, z którymi nie będą w stanie konkurować mniejsi inwestorzy. Prezes PTPV ocenia ponadto, że w aukcjach powyżej 1 MW fotowoltaika będzie przegrywać choćby z farmami wiatrowymi, natomiast w aukcjach w przedziale 40 kW – 1 MW inwestycje fotowoltaiczne mogą być kosztowo konkurencyjne, jednak ich pozycję może osłabić wprowadzenie dodatkowego kryterium stabilności źródła. 

Dr Pietruszko zwraca też uwagę, że system aukcyjny nie stwarza szans na rozwój technologii i innowacyjności w polskich sektorach OZE. – Przy takim podejściu gubi się, moim zdaniem, szanse na rozwój krajowego przemysłu OZE. (…) System aukcyjny będzie miał bezpośredni i natychmiastowy wpływ na rozwój OZE, który będzie się opierać wyłącznie na najtańszej technologii. Mechanizm ten zaniedbuje dynamiczny rozwój sprawności urządzeń i nowoczesne rozwiązania techniczne, które w średnim i długim okresie zmniejszają ogólny koszt systemu – wnp.pl cytuje prezesa PTPV. 

W wywiadzie dla wnp.pl S. Pietruszko krytykuje też nowe założenia wsparcia dla mikroinstalacji OZE, oceniając, że jeśli zasada sprzedaży energii po cenie 80% ceny z rynku hurtowego zostanie utrzymana, rynek mikroinstalacji nie rozwinie się. 

– Cena sprzedaży energii „do sieci” na poziomie 80 proc. ceny z rynku konkurencyjnego to jest całkowite nieporozumienie. Inwestycje w mikrogenerację PV nie będą się opłacały nawet przy założeniu, że będzie to produkcja na potrzeby własne – wnp.pl cytuje S. Pietruszkę, który dodaje, że inwestycje w mikrogenerację byłyby opłacalne, jeśli cena odsprzedaży energii do sieci wynosiłaby ok. 600-700 zł/MWh, czyli tyle, ile za energię płacą odbiorcy końcowi. 
gramwzielone.pl