UE przyznała Niemcom 2,3 mln € pomocy dla zwolnionych pracowników fabryki paneli PV

UE przyznała Niemcom 2,3 mln € pomocy dla zwolnionych pracowników fabryki paneli PV
foto: SolarWorld press

{więcej}Niemiecki rząd otrzymał z Brukseli 2,3 mln euro na uruchomienie programu wsparcia dla zwolnionych pracowników fabryki paneli fotowoltaicznych z Frankfurtu nad Odrą, którą w ubiegłym roku zamknął amerykański First Solar. 

Pieniądze przyznano z tzw. European Globalisation Adjustment Fund (EGF). W celu ich otrzymania niemiecki rząd musiał udowodnić, że zwolnienia w fabryce paneli we Frankfurcie nad Odrą, w wyniku których pracę straciło 959 pracowników First Solar, były spowodowane „poważnymi strukturalnymi zmianami w trendach w światowym handlu wynikającymi z procesów globalizacji”.

REKLAMA

Wnioskujący o wsparcie z Brukseli niemiecki rząd w celu udowodnienia powyższego wskazał, że zwolnienia i zamknięcie fabryki First Solar we Frankfurcie nad Odrą było spowodowane pogorszeniem się warunków handlowych i nadpodażą paneli fotowoltaicznych na europejskim rynku na skutek napływu importu tańszych chińskich i tajwańskich paneli fotowoltaicznych. 

REKLAMA

Decyzja amerykańskiego First Solar o zamknięciu fabryki chińskich paneli fotowoltaicznych we Frankfurcie nad Odrą w dużej mierze wynikała także ze znaczącego ograniczenia przez niemiecki rząd dopłat do produkcji energii w instalacjach fotowoltaicznych. Cięcia w niemieckim systemie wsparcia dla PV podkreślał także First Solar, tłumacząc w ten sposób powody zamknięcia fabryki we Frankfurcie nad Odrą.

W popyt na cienkowarstwowe panele First Solar wykorzystywane głównie w dużych naziemnych farmach fotowoltaicznych uderzyło zwłaszcza administracyjne ograniczenie przez niemiecki rząd możliwości budowy tego typu systemów fotowoltaicznych. 
gramwzielone.pl