Program "Prosument": NFOŚiGW proponuje 10-20% dotacji

Program "Prosument": NFOŚiGW proponuje 10-20% dotacji
Gramwzielone.pl (c)

{więcej}Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podsumował etap konsultacji nad programem „Prosument”, z którego mają być wspierane inwestycje w mikroźródła OZE realizowane przez gospodarstwa domowe i wspólnoty oraz spółdzielnie mieszkaniowe.

W programie „Prosument” NFOŚiGW podtrzymał większość przestawianych wcześniej założeń, wprowadził jednak kilka istotnych zmian. Fundusz poinformował, że oprócz niskooprocentowanej pożyczki (tutaj warunki się nie zmieniły), beneficjenci programu będą mogli skorzystać jednocześnie z bezzwrotnej dotacji, której wartość wyniesie od 10 do 20% wartości inwestycji.

Finansowanie z NFOŚiGW będzie mogło pokryć do 100% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Co istotne, w przypadku JST nabór wniosków o dofinansowanie z „Prosumenta” będzie realizowany z pominięciem banków. 

REKLAMA

W systemach fotowolaticznych maksymalny poziom kosztów kwalifikowanych ma wynieść:
– dla instalacji do 10 kW – 10 tys. zł za 1 kW,
– dla instalacji powyżej 10 kW – 8 tys. zł za 1 kW.

W przypadku magazynów energii maksymalny koszt kwalifikowany wzrósł z 3 do 5 tys. zł za 1 kWh.

REKLAMA

Dla wszystkich grup beneficjentów okres spłaty kredytu ma wynosić 15 lat, a nie 10 – jak wcześniej zakładano. Okres karencji wyniesie 6 miesięcy, a inwestycja będzie musiała zostać zrealizowana w ciągu maks. 18 miesięcy. 

W tym miesiącu program „Prosumenta” ma zatwierdzić zarząd NFOŚiGW. W przyszłym kwartale ma się rozpocząć nabór banków, które wezmą udział w programie, przy czym można się spodziewać, że chęć udziału w „Prosumencie” zgłoszą banki biorące udział w innym, realizowanym aktualnie programie NFOŚiGW mającym na celu dopłatę do kredytów na montaż kolektorów słonecznych – w tym BOŚ Bank. W przypadku sprawnego przeprowadzenia naboru banków do „Prosumenta”, jego realizacja w przypadku gospodarstw domowych oraz wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych mogłaby ruszyć – tak jak zapowiadał wcześniej Fundusz – w III kwartale tego roku. 

Nabór wniosków w przypadku JST, które nie będą korzystać z pośrednictwa banków, ma ruszyć jeszcze w tym kwartale. 

NFOŚiGW potwierdził, że do instalacji systemów OZE finansowanych z „Prosumenta” nie będzie wymagane posiadanie dokumentu certyfikowanego instalatora. 

O założeniach programu czytaj także: Program PROSUMENT. Szansa na dofinansowanie mikroinstalacji OZE

gramwzielone.pl / we współpracy z Sunny Horizon