Najbliższe szkolenia z fotowoltaiki

Najbliższe szkolenia z fotowoltaiki
Wayne National Forest, flickr cc-by-2.0

Zapraszamy na dwudniowe szkolenia z dziedziny Fotowoltaiki. Szkolenia są tematycznie skierowane do osób zawodowo związanych z budownictwem i energetyką.

Szkolenia składają się z wykładów i warsztatów dotyczących zastosowań, projektowania, instalacji oraz monitorowania i obsługi systemów fotowoltaicznych. Praktyczne zajęcia będą uzupełnieniem wiedzy zdobytej na wykładach oraz umożliwią zdobycie umiejętności obsługi podstawowych elementów systemów fotowoltaicznych. Wiele uwagi będzie poświecone przedstawieniu najnowszych rozwiązań stosowanych w fotowoltaice i praktycznym możliwościom instalacji systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych. Poruszane będą również kwestie ekonomiczne stosowania takich rozwiązań. Na zakończenie szkoleń uczestnicy będą przygotowywać rzeczywiste projekty systemów fotowoltaicznych wykorzystując zdobyta wiedzę i umiejętności praktyczne.

W szkoleniach szczególny nacisk będzie kładziony na możliwości zastosowań, projektowanie, instalację i monitorowanie małych i dużych systemów. fotowoltaicznych. Zostanie przedstawiona specyfika działania systemów PV oraz charakterystyczne problemy na jakie musi zwrócić uwagę projektant i wykonawca. Warsztaty obejmować będą projektowanie komputerowe, określanie opłacalności instalacji, aspekty formalno-prawne, finansowanie oraz możliwości zastosowań.

REKLAMA


Zakres tematyczny:

– Wykorzystanie energii słonecznej

– Systemy fotowoltaiczne dołączone do sieci oraz systemy autonomiczne

– Analizy finansowe, ceny elementów PV

– Programy wsparcia – Zielone certyfikaty i Taryfa stała (Feed in Tarif)

– Finansowanie instalacji PV w Polsce – programy ramowe UE

– Fotowoltaika zintegrowana z budownictwem – technologia BIPV

– Magazynowanie energii elektrycznej

– Kontrola procesu wytwarzania energii

– Zabezpieczenia w systemach fotowoltaicznych

– Projektowanie wspomagane komputerowo, symulacje pracy systemów (warsztat)

– Warunki meteorologiczne i ich wpływ na produkcję energii elektrycznej

– Instalacja systemów PV oraz monitoring ich pracy

REKLAMA

Organizatorem szkoleń jest Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Intytut Mikro- i Optoelektroniki.

Wykłady będą prowadzone wspólnie z wykładowcami z innych uczelni takich jak m.in.

– Akademia Górniczo-Hutnicza Kraków

– Politechnika Gdańska

– Politechnika Łódzka

– Uniwersytet Opolski

– Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie


Najbliższe szkolenia odbędą się:

– we Wrocławiu, w dniach 27-28 września 2011, więcej:
http://pv.pl/fotowoltaika-szkolenie/wroclaw

– w Krakowie, w dniach 29-30 września 2011, więcej:
http://pv.pl/fotowoltaika-szkolenie/krakow


źródło: pv.pl