"Rozwój fotowoltaiki w Polsce to tylko kwestia czasu"

"Rozwój fotowoltaiki w Polsce to tylko kwestia czasu"
Jeremy Levine Desing, flickr cc-by-2.0

Jakie czynniki zdaniem prezesa Polskiego Towarzystwa Fotowoltaiki hamują rozwój energetyki słonecznej w Polsce? {więcej}

Jako czynnik ograniczający rozwój fotowoltaiki w naszym kraju dr Stanisław Pietruszko, prezes Polskiego Towarzystwa Fotowoltaicznego wymienia przede wszystkim brak odpowiedniego systemu wsparcia. Ponadto do barier na polskim rynku prezes PTF zalicza przeszkody administracyjno-prawne.

– Raz wymagane są pozwolenia na budowę, innym razem wystarczy zgłoszenie. Konieczność uzyskania koncesji na produkcję i sprzedaż energii elektrycznej oraz wynikające stąd konsekwencje (m. in. konieczność założenia działalności gospodarczej i opłacanie ZUS) czynią proces inwestycyjny w przypadku małych systemów PV całkowicie nieopłacalnym. Proces przyłączenia do sieci jest długotrwały, trudny i kosztowny, często również z powodu sposobu ich interpretacji przez organy administracji oraz operatorów sieci energetycznej. Ponadto istniejące procedury są jednakowe dla systemów PV o mocy zarówno kilku kilowatów, jak i kilku megawatów – „Rzeczpospolita” cytuje szefa Polskiego Towarzystwa Fotowoltaicznego.

REKLAMA
REKLAMA

Jako pozytywne sygnały dla perspektyw PV w Polsce dr Pietruszko postrzega m.in. „coraz większe zrozumienie wśród decydentów roli fotowoltaiki jako ekonomicznego i czystego źródła energii w Polsce”, a także rosnącą presję branży budowlanej dotyczącą implementowania domowych systemów fotowoltaicznych.

Jako przykład rozwowoju rynku PV, szef PTF podaje naszych zachodnich sąsiadów, u których działa już ponad 17 GW paneli PV, a w tym roku zainstalowanych zostanie ok. 4-5 MW. Przykład Niemiec, zdaniem dr Pietruszko, obala mit, że w naszym kraju energii słonecznej produkować się nie opłaca ze wzlgędu na niewystarczające nasłonecznienie.

– W Niemczech niebawem nastąpi zrównanie cen energii z fotowoltaiką i konwencjonalnymi źródłami. Gwałtownie maleją też koszty inwestycyjne systemów fotowoltaicznych. W latach 2009 i 2010 zmalały one odpowiednio o 25 i 13 proc. W tym roku przewidywany jest około dwudziestoprocentowy spadek. Średni koszt 1 kW mocy zainstalowanej w systemach o wielkości do 100 kW wyniósł 2190 euro w III kwartale 2011 – mówi na łamach „RZ” dr Pietruszko.