Branża fotowoltaiczna: propozycje Brukseli niekorzystne dla rynku PV

Branża fotowoltaiczna: propozycje Brukseli niekorzystne dla rynku PV
Conergy press

{więcej}Europejskie stowarzyszenie branży fotowoltaicznej (European Photovoltaic Industry Association – EPIA) alarmuje, że przyjęcie zaproponowanych ostatnio przez Brukselę wytycznych dot. krajowych systemów wsparcia dla OZE może mieć negatywne skutki dla rozwoju rynku fotowoltaicznego w Europie. 

EPIA wskazuje, że zaproponowane w grudniu przez Komisję Europejską wytyczne dotyczące pomocy publicznej dla odnawialnych źródeł energii mogą niekorzystnie wpłynąć na rozwój rynku fotowoltaicznego i obniżanie kosztów produkcji energii z systemów PV. 

Wytyczne Komisji Europejskiej (Environmental and Energy State Aid Guidelines – EEAG) nie są dla krajów UE-28 wiążące, jednak stanowią część „miękkiej” legislacji UE dotyczącej polityki środowiskowej i energetycznej, która może determinować kierunki legislacyjne krajów Unii Europejskiej w tym zakresie. 

REKLAMA

Wśród zaleceń Komisji zawartych w EEAG znajdziemy nowe propozycje dotyczące krajowych systemów wsparcia dla energetyki odnawialnej. W wytycznych EEAG Bruksela proponuje rozgraniczenie zasad wsparcia dla dojrzałych i niedojrzałych technologii OZE. 

Zgodnie z propozycjami KE, technologie dojrzałe to takie, których udział w unijnym miksie energetycznym wynosi więcej niż 1-3% i które powinny korzystać ze wsparcia w postaci tzw. taryf feed-in premium, przyznanego na podstawie aukcji. Dla technologii niespełniających tego kryterium KE chce zastosować bardziej elastyczne kryteria wsparcia. 

REKLAMA

W przypadku technologii niedojrzałych Bruksela proponuje zastosowanie systemu wsparcia w postaci taryf feed-in premium, których wysokość nie będzie jednak przewyższać różnicy pomiędzy rynkową ceną energii, a jednostkowymi kosztami produkcji w ujęciu LCOE (Levelised Cost of Electricity). 

Zaniepokojenie EPIA wzbudza właśnie podział technologii OZE na dojrzałe i niedojrzałe. Przyjęcie takiego podziału i zróżnicowanie zgodnie z nim zasad wsparcia dla poszczególnych technologii OZE zdaniem tej organizacji może tworzyć bariery dla rozwoju fotowoltaiki. 

EPIA kwestionuje ponadto propozycje, zgodnie z którymi wsparcie ma być przyznawane na podstawie aukcji, w których będą konkurować razem wszystkie technologie OZE. Zdaniem EPIA, może to prowadzić do ograniczeń w kształtowaniu krajowych miksów energetycznych, a także do hamowania rozwoju obiecujących technologii OZE, które znajdują się dopiero na początku „krzywej uczenia się”. 

Wytyczne Environmental and Energy State Aid Guidelines – EEAG [PDF]

gramwzielone.pl