Podkarpacie: strażacy ćwiczyli ewakuację z turbin wiatrowych

Podkarpacie: strażacy ćwiczyli ewakuację z turbin wiatrowych
danishwindindustryassociation flickr cc-by-2.0

{więcej}W ramach szkolenia zorganizowanego przez Centrum Szkoleń Specjalistycznych i wysokościowych HAWK, strażacy na Podkarpaciu przez 2 dni trenowali na tamtejszych farmach wiatrowych ewakuację ludzi z turbin.
 
Szkolenie zostało zorganizowane na zlecenie firmy Senvion Polska Sp. z o.o., która serwisuje na Podkarpaciu 27 turbin wiatrowych, skupionych na 3 farmach wiatrowych: Łęki Dukielskie (5 turbin), Rymanów (13 turbin) oraz Bukowsko-Nowotaniec (9 turbin). Było to drugie w Polsce i pierwsze na Podkarpaciu tego typu szkolenie dla służb ratowniczych zorganizowane w ramach współdziałania techników serwisu elektrowni wiatrowych ze służbami ratowniczymi.

Jak podaje Polskie Radio Rzeszów, w zajęciach brali udział strażacy ze Specjalistycznych Grup Ratownictwa Wysokościowego „Krosno” (na której terenie działania położone są te farmy wiatrowe), „Rzeszów 1”, przedstawiciele Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z Sanoka oraz strażacy z OSP Posada Dolna i Rymanów. 

Przeprowadzone szkolenie złożone było z części teoretycznej i praktycznej, która odbyła się na jednej z sześciu turbin na farmie wiatrowej w Bukowsku. Elektrownia wiatrowa, na której odbywały się ćwiczenia, mierzy 80 metrów, a rozpiętość skrzydeł wynosi 46 metrów. Podczas szkolenia była wyłączona z eksploatacji.

REKLAMA
REKLAMA

Na zajęciach teoretycznych przedstawione zostały tematy związane ze specyfiką funkcjonowania turbin wiatrowych i występującymi w nich zagrożeniami, zasadami bezpiecznego poruszania się po turbinach wiatrowych, a także zasadami współpracy strażaków z pracownikami serwisującymi turbiny wiatrowe. Na zajęciach praktycznych przećwiczono zasady bezpiecznej ewakuacji osób poszkodowanych, którą realizowano z wykorzystaniem technik ratownictwa wysokościowego.

Jak poinformował przedstawiciel Senvion Polska Sp. z o.o., wszyscy pracownicy firmy posiadają odpowiednie przeszkolenie i wyposażenie do prac na wysokości, a wszystkie wykonywane przez nich prace realizowane są według określonych zasad i procedur. 

Szkolenie zostało zorganizowane, aby w razie konieczności zaistnienia zdarzenia, gdzie np. uległby wypadkowi technik lub inna osoba, która jako nieupoważniona weszłaby do obiektu, wezwane służby ratownicze wiedziały jak mogą w sposób bezpieczny udzielić im pomocy i ewakuować osoby poszkodowane z różnych miejsc w obiekcie (maszynowni, wieży, pomieszczenia turbiny czy łopat wirnika).

gramwzielone.pl