Pierwsza taka inwestycja wiatrowa w Polsce

Pierwsza taka inwestycja wiatrowa w Polsce
Polenergia

Najnowsza inwestycja Polenergii będzie korzystać z rządowych gwarancji sprzedaży energii, ale tylko częściowo, co sygnalizuje, że polski rynek wiatrowy zaczyna szukać modeli biznesowych bazujących nie tylko na publicznych mechanizmach wsparcia, ale także na sprzedaży energii na warunkach rynkowych – potencjalnie obarczonej większym ryzykiem, ale z drugiej strony dającej szanse na osiągnięcie większej rentowności.

Kontrolowana przez Dominikę Kulczyk Polenergia rozpoczyna budowę swojej największej farmy wiatrowej. Będzie to jednocześnie jedna z największych farm wiatrowych, które do tej pory powstały lub są w trakcie realizacji w naszym kraju.

Farma Wiatrowa Dębsk zlokalizowana będzie na Nizinie Północnomazowieckiej na terenie gmin Żuromin i Kuczbork Osada.

REKLAMA

Na projekt złoży się 55 turbin wiatrowych Vestas V110-2,2 o łącznej mocy 121 MW. Duński producent zdobył ponadto kontrakt na świadczenie usług serwisowych w okresie 30 lat.

Wykonawcą robót budowlanych związanych z fundamentami pod turbiny wiatrowe, przystosowaniem dróg dojazdowych dla transportu ponadgabarytowego, modernizacją istniejących dróg, budową dróg serwisowych oraz platform montażowych jest konsorcjum utworzone przez PBDI S.A. oraz ERBUD S.A.

Za realizację prac montażowo-elektroenergetycznych i robót budowlanych dla stacji abonenckiej 30/110 kV wraz z siecią kablową SN, WN i siecią światłowodową odpowiada konsorcjum, w skład którego wchodzą firmy ELECTRUM sp. z o.o. oraz P.U. JAREX sp. z o.o.

Kredyt inwestycyjny w wysokości do 480 mln zł, a także kredyt VAT do wartości 73 mln zł dla tego projektu przyznało konsorcjum banków, w skład którego wchodzi Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, mBank S.A., ING Bank Śląski S.A. oraz Santander Bank Polska S.A. Oprocentowanie kredytu równa się stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę banków.

Kredyt inwestycyjny Polenergia będzie musiała spłacić do 10 czerwca 2037 roku, a kredyt VAT nie później niż do 31 marca 2023 r.

Realizacja projektu potrwa dwa lata, a pierwszy prąd ma popłynąć do obiorców w połowie 2022 roku. Farma wiatrowa Dębsk ma wytwarzać w skali roku około 366 GWh energii elektrycznej, co odpowiada zapotrzebowaniu na energię elektryczną 183 tysięcy gospodarstw domowych.

Tylko część energii sprzedana na aukcji

Sprzedaż energii z farmy wiatrowej Dębsk została zgłoszona przez Polenergię do aukcji. Startujący w nich inwestorzy mogą zapewnić sobie gwarantowany poziom ceny energii na okres 15 lat. To daje im pewność co do wysokości przyszłych przychodów, a także jest kluczowe dla pozyskania kredytów.

Stosowany w Polsce system aukcyjny zakłada, że sprzedaż energii z objętych nim inwestycji może być rozliczana w ramach mechanizmu tzw. ujemnego salda. Gdy inwestor sprzeda energię na rynku poniżej ceny zapewnionej w aukcji, wówczas przysługuje mu wyrównanie. Jednak gdy sprzeda energię powyżej tego poziomu, wówczas powstaje tzw. saldo dodatnie, które musi zwrócić.

REKLAMA

Ta druga sytuacja może dotyczyć zwłaszcza inwestorów wiatrowych, którzy w aukcjach z 2018 i 2019 r. zgłaszali ceny nawet wyraźnie poniżej 200 zł/MWh, czyli poniżej cen energii utrzymujących się na rynku.

W takiej sytuacji Polenergia zdecydowała się na zaoferowanie dla swoich projektów zgłaszanych do aukcji sprzedaży tylko części energii.

Polenergia zabezpieczyła dotąd sprzedaż energii w systemie aukcyjnym dla trzech projektów realizowanych przez spółki celowe Polenergia Farma Wiatrowa 3 sp. z o.o., Polenergia Farma Wiatrowa Szymankowo sp. z o.o., a także Polenergia Farma Wiatrowa Dębice/Kostomłoty sp. z o.o.

Farma wiatrowa Dębsk będzie realizowana przez pierwszą z tych spółek. Moce dwóch pozostałych farm wiatrowych wyniosą odpowiednio 38 MW oraz 27 MW.

Polenergia zdecydowała się w przypadku tych projektów zaoferować w aukcji tylko część planowanej produkcji energii – odpowiednio 70 proc., 60 proc. oraz 90 proc.

Po uruchomieniu tej farmy wiatrowej moce, które Polenergia posiada w energetyce wiatrowej, wzrosną o niemal 50 proc.

Spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk jest także w trakcie budowy farmy wiatrowej Szymankowo o mocy 38 MW. Ta inwestycja jest prowadzona na terenie gminy Miłoradz w województwie pomorskim. Złoży się na nią 11 turbin, a szacowana roczna produkcja to 120 GWh energii elektrycznej.

Co ciekawe, farma wiatrowa Szymankowo jest pierwszą w Polsce tak dużą inwestycją w sektorze odnawialnych źródeł energii, której realizacja została rozpoczęta jeszcze przed zapewnieniem wsparcia w aukcji i bez posiadania długoterminowych umów na odbiór energii elektrycznej.

Na realizację inwestycji spółka pozyskała finansowanie w wysokości 107 mln zł. W skład konsorcjum banków kredytujących weszły EBOiR, mBank oraz ING Bank Śląski. Okres bankowego finansowania przewidziany jest do roku 2037. Oprocentowanie kredytu równe jest stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę banków. Finansowanie zostało udzielone na zasadzie tzw. project finance.

Ponadto Polenergia zapowiada podjęcie w najbliższych miesiącach decyzji o budowie innej farmy wiatrowej, dla której zabezpieczyła sprzedaż części energii w aukcji – farmy wiatrowej Kostomłoty na Dolnym Śląsku. Ta inwestycja będzie się składać maksymalnie z 9 turbin o łącznej planowanej mocy 27 MW. Szacowana roczna produkcja energii elektrycznej to około 84 GWh.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.