Zyski Polenergii w górę. Świetna produktywność farm wiatrowych

Zyski Polenergii w górę. Świetna produktywność farm wiatrowych
Polenergia

W pierwszych dwóch kwartałach 2020 roku Polenergia osiągnęła znaczną poprawę wyników głownie za sprawą wysokiej produktywności farm wiatrowych, wyższych cen sprzedaży energii elektrycznej i zielonych certyfikatów oraz poprawy wyników w działalności handlowej. Spółka zapewnia, że epidemia COVID-19 jak dotąd nie ma istotnego wpływu na jej wyniki finansowe, choć zauważalny jest spadek krajowego zapotrzebowania na energię elektryczną.

Polenergia S.A. największa polska prywatna, pionowo zintegrowana grupa energetyczna przedstawiła skonsolidowany raport za pierwsze sześć miesięcy 2020 roku. Skorygowana EBITDA wyniosła blisko 148 mln PLN, a skorygowany zyskbnetto 69 mln PLN. Oznacza to wzrost odpowiednio o 16 proc. i o 34 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.

W związku z zatwierdzeniem przez Radę Nadzorczą w maju tego roku Strategii Polenergii na lata 2020 – 2024, Grupa zdefiniowała nowy podział obszarów działania na segmenty operacyjne.

REKLAMA

Segment lądowych farm wiatrowych zanotował w porównaniu z ubiegłym rokiem wzrost w pierwszym półroczu 2020 roku wyniku EBITDA o 34 mln PLN do 127,3 mln PLN. Segment obrotu i sprzedaży zanotował wynik EBITDA na poziomie 10,6 mln PLN, segment dystrybucji 7,9 mln PLN, segment gazu i czystych paliw 7,0 mln PLN, a segment fotowoltaiki 1,3 mln PLN.

Oznacza to, że skorygowany wynik EBITDA w raportowanym okresie wzrósł o 19,9 mln PLN do 147,7 mln PLN. Marża skorygowanego wyniku EBITDA z wyłączeniem segmentu obrotu i sprzedaży (segment ten charakteryzuje się relatywnie niską marżą jednostkową przy bardzo wysokim wolumenie transakcji) wzrosła o 1,6 p.p. do 40,6 proc. Skorygowany zysk netto wzrósł o 34 proc. r/r i osiągnął poziom 69 mln PLN.

Przychody ze sprzedaży po sześciu miesiącach 2020 roku wyniosły 822 mln PLN i były niższe w porównaniu z ubiegłym rokiem, co spółka tłumaczy niższymi przychodami w segmencie obrotu i sprzedaży, skompensowanymi częściowo przez wyższe przychody w segmencie lądowych farm wiatrowych.

Od stycznia do czerwca 2020 roku farmy wiatrowe Polenergii wyprodukowały rekordowe 437 GWh energii elektrycznej, a ich produktywność wyniosła 40 proc. Liderem jest wciąż farma wiatrowa Mycielin, której produktywność osiągnęła w tym okresie rekordowy poziom 51 proc.

– Polenergia wykazuje dotychczas silną odporność na niesprzyjające otoczenie makroekonomiczne wywoływane przez epidemię COVID-19. Wysokie wyniki finansowe wypracowane w 2020 roku, w tym również w drugim kwartale, wskazują, iż częściowe zamrożenie polskiej gospodarki nie wpłynęło w sposób istotny na funkcjonowanie spółek Grupy. Co ważne, realizacja nowej strategii Polenergii przebiega bez istotnych zakłóceń. Nasze wyniki napędza segment energetyki wiatrowej, który w tym i przyszłym roku w dużej mierze pozostanie odporny na bieżącą zmienność cen energii elektrycznej. W perspektywie 2022 roku odegra jeszcze większą rolę, za sprawą istotnego zwiększenia zainstalowanej mocy tego segmentu aż o 75 proc. do 435 MW – komentuje dr Michał Michalski, prezes Polenergii.

REKLAMA

Nowe inwestycje

Polenergia rozpoczęła realizację pięcioletniej strategii rozwoju. W lipcu ruszyła realizacja największego projektu w historii – farmy wiatrowej Dębsk o mocy 121 MW. Realizacja projektu Szymankowo o mocy 38 MW przebiega bez większych zakłóceń, a projekt Kostomłoty o mocy 27 MW jest przygotowywany do rozpoczęcia budowy. Grupa nie wyklucza również udziału projektu farmy wiatrowej Piekło o łącznej mocy 13 MW w najbliższej aukcji OZE.

Do udziału w aukcji są również przygotowywane kolejne projekty fotowoltaiczne o łącznej mocy 27 MW, a pozostałe projekty fotowoltaiczne o mocy 238 MW znajdują się we wczesnej fazie rozwoju.

Równolegle prowadzone są prace rozwojowe w segmencie gazu i czystych paliw. Podpisany został list intencyjny o potencjalnej współpracy w zakresie rozwoju gazowych projektów kogeneracyjnych i technologii wodorowych z Siemens Gas and Power GmbH & Co. KG oraz Siemens Energy sp. z o.o.

Grupa zapewnia, że systematycznie zwiększa także skalę działania w segmencie obrotu i sprzedaży poprzez rozwój istniejących i nowych obszarów biznesowych, a w segmencie dystrybucji kontynuuje realizację zatwierdzonego planu inwestycyjnego na lata 2019-2022 o łącznej wartości 51 mln PLN.

Strategicznym projektem Polenergii realizowanym wspólnie z norweskim Equinor jest budowa pierwszych w Polsce morskich farm wiatrowych na Bałtyku. Rozwijane projekty offshore mają warunki przyłączeniowe o łącznej mocy do 3000 MW. Grupa prowadzi dialog z dostawcami, jednak termin budowy MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III – co podkreśla spółka – jest uzależniony od wejścia w życie stosownego systemu regulacyjnego.

Nowy projekt ustawy offshore umożliwia zwiększenie mocy projektów morskich farm wiatrowych, które zostaną zrealizowane w ramach tzw. pierwszej fazy systemu wsparcia z 4,6 GW do 5,9 GW. Ministerstwo Klimatu zapowiedziało plan uchwalenia przez parlament tzw. specustawy offshore do końca bieżącego roku.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.