Enea przegrywa w sądzie w sprawie zielonych certyfikatów

Enea przegrywa w sądzie w sprawie zielonych certyfikatów
Enea

W sporach sądowych toczonych między Eneą i operatorami farm wiatrowych, od których Enea przestała kupować zielone certyfikaty, zapadł kolejny wyrok. W najnowszym raporcie finansowym koncern energetyczny z siedzibą w Poznaniu informuje jednocześnie o zwiększeniu rezerwy związanej ze sporami z producentami energii odnawialnej.

W pierwszym półroczu 2020 r. Enea S.A. utworzyła rezerwę na poziomie 10,284 mln zł na potencjalne roszczenia związane z wypowiedzeniem przez Eneę umów na zakup świadectw pochodzenia energii z odnawialnych źródeł, a na 30 czerwca 2020 r. wartość rezerwy z tego tytułu była na poziomie 133,316 mln zł.

Rezerwa jest związana z toczonymi sporami z firmami, od których w 2016 roku Enea przestała kupować zielone certyfikaty – mimo zawartych na wiele lat umów – ponieważ kierownictwo firmy uznało, że Enea traci na tych umowach w sytuacji znacznie niższych cen certyfikatów, które można było kupić na rynku. 

REKLAMA

Umowy zostały zawarte w latach 2006-2014 z firmami: Farma Wiatrowa Krzęcin Sp. z o.o., Megawind Polska Sp. z o.o., PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., PGE Energia Odnawialna S.A., PGE Energia Natury PEW Sp. z o.o. (obecnie PGE Energia Odnawialna S.A.), „PSW” Sp. z o.o., in.ventus Sp. z o.o. EW Śniatowo sp.k., a także Golice Wind Farm Sp. z o.o.

Deklarowaną przez Eneę przyczyną wypowiedzenia lub odstąpienia od poszczególnych umów było „wyczerpanie możliwości przywrócenia równowagi kontraktowej i ekwiwalentności świadczeń stron wywołanych zmianami prawa”.

Teraz w najnowszym raporcie finansowym Enei czytamy, że „względu na zmieniające się warunki prawne po rozwiązaniu umów w roku 2017, w szczególności wynikające z ustawy z 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii, szacowana wartość przyszłych zobowiązań umownych uległaby zmianie”.

W obecnym stanie prawnym zdaniem Enei ta wartość byłaby znacząco niższa w porównaniu do kwoty około 1 187 mln zł szacowanej na moment wypowiedzenia umów.

Jak tłumaczy Enea, spadek odzwierciedla zmianę sposobu wyznaczania opłaty zastępczej, która zgodnie z treścią części umów stanowi podstawę do wyliczania ceny kontraktowej i powiązanie jej z ceną rynkową.

Obecnie Enea S.A. jest stroną 8 postępowań sądowych dotyczących umów na zakup zielonych certyfikatów.

REKLAMA

W tym chodzi o 5 postępowań o zapłatę, w których przeciwko Enea S.A. dochodzone są roszczenia tytułem wynagrodzenia, kar umownych bądź odszkodowania. Dwa postępowania prowadzone są o ustalenie bezskuteczności wypowiedzenia przez Enea S.A. umów sprzedaży praw majątkowych dokonanego 28 października 2016 r., przy czym w jednym postępowaniu równolegle z żądaniem ustalenia dochodzone jest roszczenie o zapłatę. Do tego dochodzi jedno postępowanie o zapłatę, w którym Enea S.A. dochodzi roszczenia tytułem kary umownej.

W minionym półroczu doszło do dwóch rozstrzygnięć. 

W lutym 2020 r. Enea S.A. zawarła ugodę ze spółką Megawind Polska, z której powództwa zostały wszczęte trzy postępowania sądowe. Postanowienia ugody nie zostały podane w najnowszym raporcie finansowym Enei. 

Z kolei w sprawie z powództwa Golice Wind Farm Sp. z o.o. przeciwko Enea S.A. sąd wydał 14 sierpnia 2020 r. wyrok częściowy i wstępny, w którym oddalił powództwo o ustalenie bezskuteczności wypowiedzenia przez Enea S.A. umowy sprzedaży praw majątkowych, a ponadto uznał roszczenie o zapłatę wynagrodzenia za prawa majątkowe i zasądził od Enea S.A. kwotę 6,042 mln zł wraz z odsetkami. W pozostałym zakresie sąd uznał roszczenie o zapłatę za usprawiedliwione co do zasady. Wyrok nie jest prawomocny.

W najnowszym raporcie finansowym czytamy ponadto, że Enea S.A. dokonała potrącenia płatności części wierzytelności przysługujących kontrahentom z tytułu zapłaty ceny za sprzedane prawa majątkowe z wierzytelnością odszkodowawczą wobec wytwórców OZE.

Strata w drugim kwartale 

W I półroczu 2020 r. Grupa Enea wypracowała 1,8 mld zł EBITDA oraz 8,9 mld zł przychodów ze sprzedaży – to wynik lepszy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Ostatni kwartał spółka zakończyła jednak stratą.

W drugim kwartale Enea odnotowała stratę netto w wysokości 540,7 mln zł wobec zysku netto na poziomie 459 mln zł w pierwszym kwartale tego roku. 

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.