Rząd podał maksymalną cenę energii z farm wiatrowych na Bałtyku

Rząd podał maksymalną cenę energii z farm wiatrowych na Bałtyku
Vattenfall

Ustawa o morskiej energetyce wiatrowej została już podpisana przez prezydenta i w najbliższych dniach powinna zostać opublikowana w Dzienniku Ustaw. Teraz Ministerstwo Klimatu opublikowało projekt kluczowego rozporządzenia, które wyznaczy maksymalną cenę, po której operatorzy morskich farm wiatrowych będą mogli się rozliczać w ramach systemu kontraktów różnicowych.

Pod koniec ubiegłego miesiąca prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o morskiej energetyce wiatrowej. Jej wejście w życie nie zakończy jednak działań legislacyjnych, które są niezbędne, aby uruchomić inwestycje w pierwsze farmy wiatrowe na polskim Bałtyku, których docelowo mamy mieć do roku 2040 – według planów rządu – w sumie na 11 GW. Taka skala ma oznaczać wygenerowanie inwestycji wartych około 130 mld zł i utworzenie 77 tys. miejsc pracy w polskiej gospodarce.

Kluczowe dla uruchomienia tych inwestycji jest przyznanie inwestorom gwarancji co do przyszłych przychodów, które będą generować z produkcji energii z morskich farm wiatrowych.

REKLAMA

Proces przyznawania gwarancji – niezbędnych do uzyskania finansowania bankowego – został podzielony w ustawie na dwa etapy.

Przyjęto, że do połowy 2021 r. zostanie przyznane wsparcie dla inwestorów planujących budowę pierwszych farm wiatrowych na Bałtyku – w drodze indywidualnych decyzji Urzędu Regulacji Energetyki i z pominięciem procedury aukcyjnej.

O wsparcie na tym etapie mogą ubiegać się projekty, których potencjał Ministerstwo Klimatu szacuje na maksymalnie 5,9 GW i które uzyskały pozwolenie na wznoszenie tzw. sztucznych wysp w latach 2012-13.

Zgodnie z unijnym prawem na zastosowanie takiej procedury jest czas tylko do połowy przyszłego roku. Później konieczne będzie zastosowanie mechanizmów wprowadzających konkurencję między inwestorami, którzy o gwarancje sprzedaży energii będą musieli ubiegać się w aukcjach.

Właśnie taki mechanizm przewidziano w ustawie dla kolejnych projektów morskich farm wiatrowych na Bałtyku, które są na razie na mniej zaawansowanym etapie przygotowań.

REKLAMA

W obu przypadkach inwestorom zostaną przyznane gwarancje rozliczenia na podstawie kontraktów różnicowych w okresie 25 lat. W przypadku, gdy ceny rynkowe energii będą niższe od ceny gwarantowanej inwestorowi, wówczas otrzyma on prawo do uzupełnienia tzw. ujemnego salda. Jednak, gdy ceny energii będą wyższe, a jest to realna perspektywa w tak długim okresie wsparcia, wówczas to inwestor dopłaci do systemu, zwracając nadwyżkę.

W celu wyznaczenia maksymalnej ceny, do której będzie można uzupełnić ujemne saldo, w Ministerstwie Klimatu i Środowiska powołany został zespół ekspertów z udziałem przedstawicieli kilku ministerstw, ale także Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej, Koordynatora Służb Specjalnych, Szefa Centrum Analiz Strategicznych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Prezesa URE.

Teraz resort klimatu opublikował projekt rozporządzenia, w którym określono maksymalny poziom ceny, której gwarancję będą mogli otrzymać producenci energii z morskich farm wiatrowych w polskiej części Morza Bałtyckiego uczestniczący w pierwszej fazie systemu wsparcia.

Efekt wyliczeń urzędników Ministerstwa Klimatu i Środowiska to zaproponowanie w projekcie rozporządzenia maksymalnej ceny za energię produkowanej z farm wiatrowych objętych wsparciem w pierwszym etapie na poziomie 301,5 PLN/MWh.

Autorzy projektu rozporządzenia informują, że przy wyznaczaniu tej ceny brano pod uwagę takie czynniki jak: koszty operacyjne oraz dodatkowe koszty inwestycyjne ponoszone w okresie eksploatacji, w którym wytwórca korzysta z prawa do pokrycia ujemnego salda; koszty inwestycyjne ponoszone w okresie przygotowania projektu i budowy morskiej farmy wiatrowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zespołem urządzeń służących do wyprowadzenia mocy, a także koszty całkowitej likwidacji morskiej farmy wiatrowej wraz z zespołem urządzeń służących do wyprowadzenia mocy, po zakończeniu jej eksploatacji;  a także uzasadniony zwrot z kapitału zaangażowanego w wykonywaną działalność gospodarczą w zakresie przygotowania, budowy i eksploatacji morskiej farmy wiatrowej.

Przyjęto m.in. średni CAPEX na poziomie 11,37 mln PLN/MW w roku 2026, 11,01 mln PLN/MW dla roku 2027 oraz 10,68 mln PLN/MW w roku 2028.

Ponadto do obliczenia ceny maksymalnej przyjęto następujące parametry techniczne oraz wskaźniki dla referencyjnej morskiej farmy wiatrowej: odległość od brzegu 45 km, głębokość 40 m, współczynnik wykorzystania mocy 45,7 proc., średnia moc morskiej farmy wiatrowej 1000 MW, prędkość wiatru 9,46 m/s na wysokości 100 m, rok uruchomienia morskiej farmy wiatrowej 2026, techniczny czas życia i okres amortyzacji 25 lat, kurs euro NBP – średnia z ostatnich 5 lat od 2021 r. – 4,31 EUR/PLN, kurs dolara NBP – średnia z ostatnich 5 lat od 2021 r. – 3,81 USD/PLN, inflacja 2,7 proc. r/r, a także zerowe koszty bilansowania.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.