Polenergia rośnie w segmencie wiatru

Polenergia rośnie w segmencie wiatru
Polenergia

W ubiegłym roku Polenergia zanotowała spadek przychodów w segmentach obrotu i sprzedaży oraz gazu i czystych paliw. Wyraźną poprawę wyników spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk odnotowała natomiast w segmencie energetyki wiatrowej.  

Wyższe ceny sprzedaży energii elektrycznej i zielonych certyfikatów w 2020 roku pozwoliły w segmencie lądowych farm wiatrowych Polenergii osiągnąć rekordowy wynik EBITDA – o 19 proc. lepszy niż w 2019 roku. 

W całym 2020 roku skorygowana EBITDA spółki wyniosła 256,8 mln PLN i była niższa o 22,4 mln PLN w stosunku do 2019 roku. Było to spowodowane spadkiem o 62 mln PLN wyniku segmentu gazu i czystych paliw w efekcie mniejszych przychodów z rekompensaty kosztów gazu spowodowanych przez zakończenie w 2019 roku długoterminowej umowy na zakup gazu oraz niższych przychodów z rekompensaty kosztów osieroconych w związku z końcem systemu rekompensat w maju 2020 roku.

REKLAMA

Niższy wynik tego segmentu został częściowo skompensowany przez wyższy o 34,3 mln PLN wynik segmentu lądowych farm wiatrowych oraz segmentu obrotu i sprzedaży – o 7,3 mln PLN.

Od początku 2020 roku Polenergia prezentuje oddzielnie w swoich wynikach finansowych segment fotowoltaiki, który za sprawą farmy fotowoltaicznej Sulechów I wypracował wynik EBITDA w wysokości 2,2 mln PLN.

W rezultacie opisanych powyżej zdarzeń skorygowana marża EBITDA z wyłączeniem segmentu obrotu wyniosła 37,4 proc. i była o 3,6 p.p. niższa od rozpoznanej w 2019 roku. Jak podkreśla Polenergia, segment obrotu charakteryzuje się relatywnie niską marżą jednostkową przy bardzo wysokim wolumenie transakcji.

Nieznacznie w ubiegłym roku wzrósł zysk netto Polenergii – z poziomu 109 mln PLN do 110,5 mln PLN. Wyższy wynik to efekt m.in. powrotu do planów realizacji projektu FW Piekło o mocy 13 MW. Uzyskał on wsparcie w ramach systemu aukcyjnego, co umożliwiło odwrócenie części utworzonych w poprzednich latach odpisów związanych z kosztami rozwoju tego projektu.

Przychody Grupy w 2020 roku spadły do 1 811 mln PLN, co było spowodowane niższymi przychodami segmentów obrotu i sprzedaży oraz gazu i czystych paliw, częściowo skompensowanymi przez wzrost przychodów w segmencie lądowych farm wiatrowych.

Jak podkreśla spółka, to właśnie segment lądowych farm wiatrowych jest od wielu lat jej siłą napędową. Na rekordowe wyniki tego segmentu w 2020 roku złożyły się wyższe ceny energii elektrycznej oraz stabilne ceny zielonych certyfikatów utrzymujące się na poziomie około 139 PLN/MWh.

Farmy wiatrowe Polenergii wyprodukowały w ubiegłym roku 714 GWh energii elektrycznej netto. Spółka podkreśla, że ich produktywność cały czas utrzymuje się powyżej średniej całego krajowego sektora, a w pierwszym kwartale 2020 roku produktywność farm Polenergii osiągnęła rekordowy poziom aż 48,5 proc.

Kolejne inwestycje

Polenergia wraz z norweską grupą paliwową Equinor przygotowują trzy morskie farmy wiatrowe o łącznej mocy do 3 000 MW. Dla projektów MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III, które są w zaawansowanej fazie rozwoju, złożono już wnioski o przyznanie prawa do pokrycia ujemnego salda w ramach pierwszej fazy projektów przewidzianych w ustawie o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych.

REKLAMA

Przyznanie wsparcia pozwala nam przejść do drugiej fazy rozwoju morskich projektów, która po uzyskaniu pozwoleń na budowę zakończy się podjęciem ostatecznej decyzji inwestycyjnej. Na tym etapie musimy już podejmować bardzo kosztowne działania i zobowiązania, takie jak wybór dostawców poszczególnych komponentów farmy. Musimy też zorganizować zaplecze serwisowe – komentuje dr Michał Michalski, prezes zarządu Polenergii

– Bez stabilnych regulacji, pozwalających na określenie warunków finansowych oraz harmonogramu prac, te projekty nie byłyby dalej rozwijane. Wejście w życie Ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych pozwala nam cały czas planować wprowadzenie pierwszej energii do sieci w roku 2026 – dodaje Michał Michalski.

Ponadto Polenergia realizuje obecnie cztery projekty lądowych farm wiatrowych, które uzyskały wsparcie w ramach systemu aukcyjnego: FW Szymankowo, FW Dębsk, FW Kostomłoty oraz FW Piekło. Łączna ich moc wyniesie 199 MW. Na dzień publikacji skonsolidowanego raportu za 2020 rok, na farmie wiatrowej Szymankowo zamontowano już 10 z 11 turbin wiatrowych o mocy 38 MW. Ukończenie budowy FW Szymankowo planowane jest w połowie tego roku.

W ramach grudniowej aukcji Polenergia pozyskała 15-letnie wsparcie dla trzech portfeli projektów fotowoltaicznych: Sulechów II, Sulechów III oraz Buk I o łącznej mocy 28 MWp. Już w czwartym kwartale tego roku do użytku oddana będzie FF Sulechów II, natomiast FF Sulechów III oraz FF Buk I zostaną ukończone w pierwszym kwartale 2022 roku.

W ubiegłym roku Polenergia podpisała list intencyjny z Siemens Gas and Power GmbH & Co. KG oraz Siemens Energy sp. z o.o. dotyczący współpracy przy projektach z zakresu produkcji i magazynowania wodoru wytwarzanego w procesie elektrolizy z energii odnawialnej.

Spółka szykuje się również do rozpoczęcia działalności polegającej na bezpośredniej sprzedaży zielonej energii do klientów końcowych. Pozyskano już koncesję dla spółki sprzedażowej, a proces budowania kanałów sprzedaży ma być na zaawansowanym etapie.

Rozwijana ma być działalność w zakresie agregacji zewnętrznych wytwórców OZE – utrzymano obecnych i pozyskano na 2021 rok nowych klientów. Polenergia realizuje również sprzedaż energii do dużych odbiorców przemysłowych. Zawarte zostały umowy z klientami na lata 2021-2022 i aktywnie pozyskiwani są kolejni klienci.

W ramach ekspansji zagranicznej Grupa rozpoczęła działalność na rynku ukraińskim i węgierskim, a także ma przygotowywać się do rozpoczęcia działalności na rynkach krajów bałtyckich oraz rynku rumuńskim.

W segmencie dystrybucji Polenergia przystąpiła do realizacji nowego planu inwestycyjnego o łącznej wartości 105 mln PLN. Program na lata 2021-2026 przewiduje realizację inwestycji w zakresie zaprojektowania i wybudowania infrastruktury elektroenergetycznej służącej do zasilania nowych obiektów i odbiorców, głównie w odniesieniu do osiedli mieszkaniowych.

Do końca 2020 roku spółka wydała 88 dokumentów o warunkach przyłączenia do sieci, w ramach których zostały podpisane 44 umowy o przyłączenie. Zrealizowano umowy o przyłączenie oraz zgłoszono gotowość do przyłączenia 35 inwestycji bądź etapów inwestycji.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.