Prosumencka poprawka w ustawie o elektrowniach wiatrowych. Znamy treść

Prosumencka poprawka w ustawie o elektrowniach wiatrowych. Znamy treść
EDPR

Do Sejmu trafiła autopoprawka do projektu ustawy mającej odblokować budowę farm wiatrowych w Polsce. Zakłada ona, że część produkowanej energii zostanie udostępniona mieszkańcom gmin, w których powstały inwestycje wiatrowe, i będzie rozliczana z wykorzystaniem formuły wirtualnego prosumenta.

W ubiegłym tygodniu Rada Ministrów przyjęła autopoprawkę do rządowego projektu nowelizacji ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, który od kilku miesięcy czeka na rozpatrzenie w Sejmie.

Wprowadzone rozwiązanie przewiduje udział lokalnej społeczności w korzyściach, jakie niesie umiejscowienie na danym terenie elektrowni wiatrowej. Autopoprawka zakłada nałożenie na inwestora planującego budowę elektrowni wiatrowej na terenie danej gminy obowiązku wydzielenia co najmniej 10% mocy zainstalowanej projektowanego przedsięwzięcia i umożliwienia zainteresowanym mieszkańcom objęcia udziału w wytwarzanej energii – w formule prosumenta wirtualnego. Ta kategoria prosumenta została wcześniej wprowadzona do ustawy o odnawialnych źródłach energii i wejdzie w życie od połowy 2024 roku.

REKLAMA

Autorzy poprawki wskazują, że instytucja prosumenta wirtualnego zapewnia możliwość wytwarzania energii elektrycznej na własne potrzeby z instalacji odnawialnego źródła energii przyłączonej do sieci w innym miejscu niż miejsce zamieszkania.

Rozliczenia wirtualnego prosumenta

Prosument wirtualny ma mieć analogiczny do rozwiązań stosowanych wobec klasycznego prosumenta system rozliczeń, tj. net-billing, który zakłada odrębne rozliczenie wartości (nie ilości) energii elektrycznej wprowadzonej do sieci elektroenergetycznej i energii pobranej z tej sieci, na podstawie wartości energii ustalonej według giełdowej ceny z Rynku Dnia Następnego (od 1 lipca 2024 roku ma to być średnia stawka godzinowa).

Rozliczenia energii będą się odbywały z wykorzystaniem tzw. kont prosumenckich, które mają prowadzić sprzedawcy energii.

Status na 15 lat

REKLAMA

Teraz poznaliśmy brzmienie rządowej autopoprawki, która została już skierowana do Sejmu. Zgodnie z jej treścią „inwestor realizujący inwestycję polegającą na budowie elektrowni wiatrowej przeznacza co najmniej 10% mocy zainstalowanej elektrowni wiatrowej stanowiącej przedmiot tej inwestycji do objęcia przez mieszkańców gminy na okres, o którym mowa w ust. 9, w celu uzyskania przez nich statusu prosumenta wirtualnego energii odnawialnej”.

Mieszkaniec, który podpisał stosowną umowę i stał się wirtualnym prosumentem, będzie mógł skorzystać z tego statusu przez – wskazany w ust. 9 autopoprawki – okres 15 lat od dnia wytworzenia w elektrowni wiatrowej po raz pierwszy energii elektrycznej i jej wprowadzenia do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej.

Mieszkaniec gminy będzie mógł zgłosić chęć objęcia udziału w mocy zainstalowanej elektrowni wiatrowej nie większego niż 2 kW.

Udział prosumenta wirtualnego w wytwarzaniu energii przez elektrownię wiatrową ma być proporcjonalny do procentowego udziału w mocy zainstalowanej.

Koszt objęcia udziału w mocy elektrowni wiatrowej ma stanowić iloczyn tego udziału (wyrażonego w kW) oraz kosztu budowy elektrowni wiatrowej.

W autopoprawce został zaproponowany wzór umożliwiający obliczenie maksymalnego kosztu budowy elektrowni wiatrowej. Treść autopoprawki można znaleźć na stronach Sejmu pod tym linkiem.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.