PSEW będzie zabiegać o zmiany w ustawie o OZE

PSEW będzie zabiegać o zmiany w ustawie o OZE
Arkadiusz Sekściński, wiceprezes zarządu Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej / foto: Newseria

Arkadiusz Sekściński, wiceprezes zarządu Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej, informuje o zmianach, o których wprowadzenie do ustawy o OZE będzie zabiegać branża wiatrowa. 

Projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii po kilku latach prac trafił w końcu do Sejmu. Walkę o zmiany jego założeń na etapie prac w parlamencie zapowiedziało Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej. 

Jak informuje na łamach wnp.pl Arkadiusz Sekściński, branża wiatrowa oczekuje, że ustawa o OZE wejdzie w życie w I kwartale przyszłego roku, tak aby można było przygotować się do wdrożenia nowego systemu wsparcia dla producentów zielonej energii – zgodnie z zapowiedziami rządu, że nowe zasady wsparcia będą obowiązywać po 1 stycznia 2016 r. 

REKLAMA

Jednocześnie Arkadiusz Sekściński zwraca uwagę, że rezygnacja rządu z notyfikacji projektu ustawy o OZE w Komisji Europejskiej pod kątem dozwolonej pomocy publicznej budzi niepokój niektórych inwestorów. 

Wiceprezes PSEW informuje, że branża wiatrowa będzie zabiegać o zmiany w projekcie ustawy, które wprowadzą na rynku OZE większą klarowność i przewidywalność.

PSEW chce m.in. korekty zapisów regulujących podaż i popyt na zielone certyfikaty, która umożliwi likwidację nadpodaży certyfikatów przekładające się na ich niskie ceny na Towarowej Giełdzie Energii. PSEW chce też poprawienia wpisancyh do projektu ustawy o OZE zasad informowania o rynku zielonych certyfikatów. 

REKLAMA

Branża wiatrowa będzie też zabiegać o przywrócenie indeksacji opłaty zastępczej, tak aby jej wartość co roku rosła. 

W zakresie systemu aukcji PSEW chce też zmiany propozycji zakładającej ograniczenie wolumenu energii sprzedawanej w aukcjach dla technologii pracujących poniżej 4000 godzin w roku, a także zmiany przepisu nakazującego rozliczanie się z produkcji energii elektrycznej zadeklarowanej w aukcji w okresach 3-letnich.

PSEW proponuje w zamian wprowadzenie – wzorem Holandii – możliwego odchylenia o 10-15% od wolumenów produkcji energii zadeklarowanych przez inwestorów na etapie zgłoszenia projektów do aukcji. 

– Jeśli przepis o rozliczeniach 3-letnich ostałby się to inwestorzy z branży energetyki wiatrowej zaniżaliby oferowane wolumeny po to, żeby uniknąć ewentualnych kar za braki w produkcji. W efekcie zawyżaliby ceny ofertowe, bo przy zmniejszonych wolumenach biznes stawałby się nieopłacalny – informuje na łamach wnp.pl Arkadiusz Sekściński. 

Ponadto, PSEW chce, aby maksymalne ceny za energię, które rząd zaproponuje w aukcjach, były podawane wcześniej niż na 60 dni przed aukcją – tak jak zakłada to obecnie projekt ustawy o OZE. 

Projekt ustawy o OZE trafił do Sejmu w tym tygodniu. Zobacz jego aktualną wersję. 

gramwzielone.pl / za wnp.pl