PEP sfinalizował transakcję z CEE Equity Partners

PEP sfinalizował transakcję z CEE Equity Partners
Daniel X. O'Neil, flickr cc

Polish Energy Partners S.A. (“PEP”) sfinalizował transakcję przewidzianą w Umowie Inwestycyjnej z dnia 18 lipca 2014 r., w wyniku której fundusz CEE Equity Partners został za kwotę 240 mln zł właścicielem mniejszościowego, 16-procentowego pakietu akcji Spółki. Jednocześnie, Polenergia Holding  S.a.r.l. objęła akcje Polish Energy Partners o łącznej wartości 557 mln zł, w zamian za wniesione aktywa energetyczne. Cena emisyjna akcji objętych przez CEE Equity Partners i Polenergię Holding wyniosła 33.03 zł.

Inwestor objął 7.266.122 akcji Spółki nowej emisji po cenie emisyjnej 33,03 zł każda i opłacił akcje w kwocie 240.000.009,66 zł.

– Od początku roku przeanalizowaliśmy już kilkanaście podmiotów, ale to inwestycja w Polenergię najlepiej pokazuje, jakiego rodzaju projektów szukamy – o zdrowych fundamentach, działających w branżach o dobrych perspektywach, z kompetentnym managementem oraz jasną i realną strategią wzrostu. Cieszymy się, że CEE Equity Partners mógł zainwestować w prywatny podmiot energetyczny obecny praktycznie w każdym kluczowym segmencie tego sektora. Zgodnie z naszą strategią chcemy pozostać w akcjonariacie Polenergii przez najbliższe 7-9 lat. Jeśli zarząd dalej, równie skutecznie, będzie realizował strategię rozwoju spółki dopuszczamy również możliwość zwiększenia zaangażowania kapitałowego. Jeszcze za wcześnie, żeby mówić o jakichkolwiek szczegółach, ale rozważymy wsparcie jeśli w przyszłości pojawi się konieczność sfinansowania perspektywicznych projektów – powiedział Rafał Andrzejewski, Dyrektor Inwestycyjny CEE Equity Partners.

REKLAMA
REKLAMA

Inwestycja w spółkę PEP jest pierwszym zrealizowanym projektem funduszu, który planuje w ciągu 2-3 lat zainwestować 500 mln USD w najbardziej perspektywiczne projekty energetyczne, telekomunikacyjne i infrastrukturalne w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

– Pozyskanie wymagającego międzynarodowego inwestora finansowego potwierdza wysoki potencjał rozwoju i wzrostu wartości Polenergii. Będziemy dalej realizować naszą strategię, a środki z transakcji przeznaczymy przede wszystkim na budowę farm wiatrowych. Łącznie, do końca 2016 r., planujemy posiadać portfel lądowych farm wiatrowych o mocy 461 MWe – powiedział Zbigniew Prokopowicz, prezes zarządu PEP.

Równocześnie, Polenergia Holding objęła 16.863.458 akcji Polish Energy Partners nowej emisji po cenie emisyjnej 33,03 zł każda, o łącznej wartości 557.000.017,74 zł, w zamian za wniesione aktywa energetyczne.

Polish Energy Partners