PGE rozpoczęła budowę ogromnej farmy wiatrowej

PGE rozpoczęła budowę ogromnej farmy wiatrowej
Budowa farmy wiatrowej Lotnisko / foto: PGE

Rozpoczęła się realizacja jednego z największych projektów w sektorze energetyki odnawialnej. W województwie pomorskim rusza budowa farmy wiatrowej Lotnisko o mocy 90 MW – informuje Polska Grupa Energetyczna.

Inwestorem nowej elektrowni jest PGE Energia Odnawialna S.A., spółka z Grupy Kapitałowej PGE, odpowiedzialna za rozwój projektów opartych o odnawialne źródła energii (OZE).

W przetargu na turbiny wiatrowe zwyciężył Alstom. Kontrakt z wykonawcą obejmuje dostawę, montaż i uruchomienie 30 siłowni o mocy 3 MW każda typu Alstom ECO110. Każda turbina wyposażona jest w wirnik o średnicy 110 m, stalową wieżę o wysokości 90 m. Oddanie farmy wiatrowej do eksploatacji planowane jest w IV kwartale 2015 r.

REKLAMA
REKLAMA

Uroczysta inauguracja budowy farmy wiatrowej Lotnisko odbyła się 10 września 2014 r. w Kopaniewie, w gminie Wicko (powiat lęborski). Symbolicznego wbicia łopaty dokonali goście honorowi biorący udział w uroczystości: Marek Woszczyk, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej, Maciej Górski, prezes zarządu PGE Energia Odnawialna, Lesław Kuzaj, prezes Alstom Polska, Mirosław Kowalik, dyrektor sprzedaży i marketingu sektorów Thermal Power i Renewable. W uroczystości wzięli udział także przedstawiciele władz lokalnych.

Farma wiatrowa Lotnisko jest największą inwestycją w OZE, realizowaną w ramach przyjętej w maju 2014 r. strategii GK PGE, zakładającej pozyskanie łącznie co najmniej 234 MW nowych mocy w elektrowniach wiatrowych w latach 2014-2016. Z ponad 300 MW mocy zainstalowanych w energetyce wiatrowej Grupa PGE już dzisiaj jest jednym z liderów segmentu.

GK PGE jest w trakcie realizacji ambitnego programu inwestycyjnego, który w istotny sposób ograniczy wpływ przedsiębiorstwa na środowisko. Oprócz inwestycji w OZE, w latach 2014-2020 na modernizację istniejących aktywów wytwórczych Spółka planuje wydać 16,3 mld zł. Dzięki planowanym inwestycjom w Grupie PGE do 2016 r. obniżona zostanie emisja dwutlenku siarki o ok. 60 proc., tlenków azotu o 40 proc., a pyłu o ponad połowę. Warto zauważyć, że są to dodatkowe redukcje w stosunku do dotychczasowych. Elektrownie GK PGE w ciągu ostatnich lat ograniczyły już o 80 proc. emisje SO2, o 40 proc. NOX i pyłów o 97 proc.

PGE