RWE: farmy wiatrowe

Rozwijacie też duże źródła OZE. Wasza strategia zakłada posiadanie farm wiatrowych o łącznej mocy 300 MW do 2015 r. W jakim miejscu jesteście z jej realizacją i jakie projekty będziecie realizować w najbliższym czasie?

Polska ze swoim potencjałem jest dla nas strategicznym rynkiem. Obecnie jesteśmy trzecim co do wielkości właścicielem farm wiatrowych w Polsce. Posiadamy instalacje o mocy 197 MW, w które zainwestowaliśmy 400 mln euro. Trwają też przygotowania do realizacji kolejnych farm. Niestety, ze względu na przedłużające się prace nad nową ustawą OZE i związaną z tym niepewność, byliśmy zmuszeni opóźnić proces przygotowania do realizacji następnych farm. Obecnie pracujemy nad ich realizacją, Będziemy to robić krok po kroku sami lub z partnerami, by rozłożyć ryzyko w projektach mniej przewidywalnych.

Z kim rozmawiacie?

REKLAMA

To są partnerzy z Polski, ale nie mogę na razie ujawniać nazw tych firm.

REKLAMA

Czy bierzecie pod uwagę sprzedaż udziałów w farmach wiatrowych w Polsce jak to zrobiła spółka RWE w Wielkiej Brytanii?

Produkcja energii odnawialnej, energii wiatrowej jest dla RWE strategiczna. Jedynie w Anglii sprzedaliśmy część udziałów w farmach i to głównie morskich nadal pozostając udziałowcem. Miało to posłużyć obniżeniu zadłużenia Grupy. RWE, jak wiele firm energetycznych, jest w trudniejszej sytuacji finansowej. Ze względu na transformację systemu energetycznego w Niemczech, który doprowadził do znaczącego rozwoju dotowanej energetyki zielonej, przede wszystkim fotowoltaiki. To odbiło się negatywnie na energetyce konwencjonalnej. Część wybudowanych elektrowni nigdy nie rozpoczęła produkcji ze względu m. in. na niskie ceny energii na rynkach hurtowych.

W Polsce planowane wprowadzenie nowego prawa dotyczącego energetyki odnawialnej i wydaje się na tyle stabilne, że pozwalają na podjęcie decyzji o rozwijaniu tego biznesu.

Polska zawsze była dla nas atrakcyjnym rynkiem. Dlatego tu planujemy rozwój kluczowego dla nas biznesu. Zamierzamy rozwijać zarówno segment sprzedaży, jak też farmy wiatrowe. Tworzymy też nowe miejsca pracy, m. in. Centrum Usług w Krakowie, gdzie właśnie rekrutujemy dużą grupę pracowników znających niemiecki, chcących nauczyć się księgowości. Sprzedaliśmy jedynie udziały w spółkach marginalnych z punktu widzenia naszej strategii i skali, czyli w Elektrociepłowni Będzin i PWiK w Dąbrowie Górniczej.