Farma wiatrowa Baltica ma zielone światło. Powstanie pierwsza polska farma wiatrowa na morzu?

Farma wiatrowa Baltica ma zielone światło. Powstanie pierwsza polska farma wiatrowa na morzu?
Podpisanie umowy na przyłączenie morskiej farmy wiatrowej Baltica / foto: PSE Operator

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. zawarły ze spółką Elektrownia Wiatrowa Baltica-3 Sp. z o.o. umowę o przyłączenie morskiej farmy wiatrowej Baltica do sieci przesyłowej.

24 października 2014 r. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. zawarły ze spółką Elektrownia Wiatrowa Baltica-3 Sp. z o.o. umowę o przyłączenie morskiej farmy wiatrowej Baltica do sieci przesyłowej. Warunki przyłączenia dla morskiej farmy wiatrowej Baltica o mocy zainstalowanej 1045,5 MW PSE S.A. wydały 25 października 2012 r.

Przyłączenie morskiej farmy wiatrowej Baltica będzie realizowane w pięciu etapach i ma zostać zakończone do końca 2030 roku. Turbiny tej farmy wiatrowej będą zlokalizowane na obszarze morskim Rzeczypospolitej Polskiej, w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej Morza Bałtyckiego, zgodnie z wydanym przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej pozwoleniem na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich.

REKLAMA

Farma wiatrowa Baltica to druga morska farma wiatrowa, planowana do przyłączenia do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Zostanie przyłączona do rozdzielni 400 kV, w istniejącej stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Żarnowiec w województwie pomorskim.

REKLAMA

W związku z występującym dużym zapotrzebowaniem na energię elektryczną w północnej Polsce, przyłączenie MFW Baltica do stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Żarnowiec istotnie wpłynie na zwiększenie niezawodności dostaw energii elektrycznej dla tego obszaru.

Jestem niezwykle usatysfakcjonowany tym, że realizacja tego projektu nabiera tempa i ma już określone ramy czasowe. Budowa morskiej farmy wiatrowej Baltica znacząco przyczyni się bowiem do realizacji celów związanych z rozwojem energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii wykorzystujących energię wiatru – podkreślił Henryk Majchrzak, Prezes Zarządu PSE SA.

Na zdjęciu od lewej: Włodzimierz Mucha – Dyrektor Departamentu Rozwoju Systemu PSE SA;  Cezary Szwed – Członek Zarządu PSE SA; Maciej Górski – Prezes Zarządu PGE Energetyka Odnawialna SA, Prezes  Zarządu EW Baltica-3; Henryk Majchrzak – Prezes Zarządu PSE SA; Anna Barcikowska – Kierownik Działu Rozwoju Projektów PGE Energia Odnawialna SA; Adam Oleksy – Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Systemu PSE SA 

Komunikat PSE Operator