Koło Konina powstaje duża farma wiatrowa

Koło Konina powstaje duża farma wiatrowa
Budowa farmy wiatrowej Jóźwin. Fot. Vortex

Na terenie wielkopolskich gmin Kleczew i Ślesin trwa budowa farmy wiatrowej, która będzie złożona z turbin o łącznej mocy 25,3 MW. Projekt o roboczej nazwie Jóźwin realizuje niemiecki Vortex.

Farma wiatrowa Jóźwin będzie się składać z 9 elektrowni wiatrowych GE 2,5. Pierwszy etap budowy obejmujący wybudowanie dróg dojazdowych oraz fundamentów został już ukończony. Obecnie trwają prace montażowe turbin, których zakończenie planowane jest na koniec tego miesiąca.

Vortex wykona w ramach prac na farmie wiatrowej Jóźwin stację transformatorową 15kV/110 kV, za pośrednictwem której park wiatrowy zostanie przyłączony do sieci wysokiego napięcia 110 kV. Ustalony wspólnie z operatorem sieci Energa Operator termin dostarczenia energii do sieci przypada na koniec 2015 r.

REKLAMA

Jak informuje inwestor, farma wiatrowa powstaje na terenie po byłej kopalni, który jest z jednej strony szczególnie atrakcyjny ze względu na potencjał wietrzności, ale panujące tam trudne warunki glebowe stanowiły wyzwanie konstrukcyjne, a budowa fundamentów wymagała odpowiedniego wzmocnienia dna.

REKLAMA

 Po zakupieniu projektu zespół Vortex energy doprowadził go do etapu gotowości do budowy, a następnie jako generalny wykonawca objął kompleksową realizację budowy łącznie   z wykonaniem infrastruktury elektrycznej. Po uruchomieniu turbin Vortex energy będzie sprawował również techniczne oraz handlowe zarządzanie parkiem. Projekt w Jóźwinie jest ponadto pierwszym parkiem wiatrowym, przy którym Vortex energy będzie miał możliwość zastosowania swoich nowych obszarów działalności: obrotu energią odnawialną oraz bilansowania – informuje niemiecka firma.

Vortex realizuje projekt wiatrowy Jóźwin we współpracy z firmą Max Bögl.

Farma wiatrowa Jóźwin ma produkować rocznie 66 GWh energii elektrycznej, co odpowiada zapotrzebowaniu generowanemu przez około 20 tys. gospodarstw domowych oraz unikniętej emisji 22 tys. ton CO2. 

gramwzielone.pl