REKLAMA
 
REKLAMA

Energa opracuje narzędzie do wykrywania awarii na farmach wiatrowych

Energa opracuje narzędzie do wykrywania awarii na farmach wiatrowych
Fot. Pixabay - Robert

Należąca do Grupy Orlen spółka Energa Wytwarzanie pracuje nad narzędziem do wczesnego wykrywania awarii na farmach wiatrowych. Zakończył się pierwszy etap projektu dotyczącego przewidywania stanów awaryjnych turbin wiatrowych.

Energa Wytwarzanie zwraca uwagę, że farmy wiatrowe są narażone nie tylko na zużycie eksploatacyjne, ale także na liczne czynniki środowiskowe. To wpływa na czas pracy turbin i ilość wyprodukowanej przez nie energii elektrycznej.

W ramach projektu pn. Predykcja awarii turbin wiatrowych Energa buduje i testuje narzędzie do wczesnego wykrywania uszkodzeń elementów turbin wiatrowych. Firma uważa, że zastosowanie czujników do wibrodiagnostyki umożliwi zaplanowanie wymiany z wyprzedzeniem oraz sprawne serwisowanie kluczowych elementów obrotowych turbiny. Pozwoli to obniżyć koszty serwisu i utrzymania farmy wiatrowej.

REKLAMA

Krótszy postój – mniejsza strata

Krzysztof Kurt, prezes zarządu Energi Wytwarzanie podkreśla, że spółka prowadzi liczne projekty związane z akwizycją nowych źródeł wytwórczych, w tym lądowych farm wiatrowych. Aby zapewnić ich prawidłowe funkcjonowanie niezbędne jest więc sprawne prowadzenie prac serwisowych.

Rozwijane przez nas narzędzie może w istotny sposób znacznie poprawić proces przygotowania i realizacji zadań serwisowych, a tym samym zwiększyć dostępność techniczną naszych turbin – mówi Krzysztof Kurt.

Dzięki nowemu narzędziu operatorzy turbin zostaną poinformowani o możliwości wystąpienia awarii. Wygenerowane automatycznie raporty będą podstawą do podjęcia przez pracowników decyzji dotyczących harmonogramów przeglądów elementów turbin i prac konserwacyjnych.

Zastosowanie metod przewidywania i odpowiednio wczesne reagowanie na możliwe uszkodzenia turbiny w trakcie jej eksploatacji pozwoli zoptymalizować czas naprawy, a co za tym idzie, skrócić czas przestoju. Nie tylko zmniejszy to koszt naprawy, ale także obniży straty z tytułu utraconej produkcji energii.

REKLAMA

Sztuczna inteligencja zbada turbiny wiatrowe

W ramach zakończonego pierwszego etapu prac projektowych na podstawie historycznych i rzeczywistych danych eksploatacyjnych wypracowano zbiory danych pomiarowych. Opracowano narzędzia do prognozowania awarii lądowych farm wiatrowych i wspierania decyzji odnośnie planowania prac konserwacyjnych na farmach.

Energa Wytwarzanie przeprowadziła testy na pracującej turbinie wiatrowej. Testy wykazały, że do stworzenia kompletnego algorytmu do przewidywania awarii turbiny konieczne jest zainstalowanie na niej dodatkowych czujników. Należy także zwiększyć liczbę turbin objętych opomiarowaniem, co wpłynie na zmniejszenie błędu przewidywania poszczególnych stanów pracy turbiny. Aby opracować bardziej dokładny algorytm, który odwzoruje stan rzeczywisty, konieczne będzie utworzenie bliźniaczego systemu, na większej liczbie turbin tej samej kategorii, w tych samych warunkach środowiskowych co turbina pilotażowa. Umożliwiłoby to osiągnięcie większej ilości zbieranych danych.

Obecnie Energa Wytwarzanie przygotowuje się do kolejnego etapu projektu. W ramach drugiego etapu przewidziano rozwinięcie i weryfikację narzędzia przewidującego awarie. Zaplanowano także rozbudowę algorytmu sztucznej inteligencji do diagnozowania, oceny, monitorowania i prognozowania uszkodzeń elementów lądowych farm wiatrowych. W przyszłości tym narzędziem badane mają być także morskie farmy wiatrowe.

Planowane zakończenie projektu przewiduje się na koniec 2025 roku. Projekt jest realizowany we współpracy z PZU Lab.

Wiatrowe projekty Energi

Obecnie Energa Wytwarzanie w portfelu ma sześć lądowych farm wiatrowych o łącznej mocy około 244 MW, lokalizowanych w północnej i centralnej Polsce. Spółka od 15 lat zarządza źródłami onshore – konserwuje elementy farm wiatrowych, zapewnia efektywność techniczną i dostępność maszyn oraz urządzeń elektroenergetycznych, przeprowadza też inspekcje techniczne.

Zdobyte doświadczenie Energa chce wykorzystać także w projektach morskich. W listopadzie 2023 r. Energa Wytwarzanie i kanadyjska firma Northland Power informowały, że mają zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na powołanie spółki joint venture świadczącej usługi serwisowania morskich farm wiatrowych. Więcej o tym w artykule: Nowa spółka serwisująca morskie farmy wiatrowe. Jest zgoda urzędu.

redakcja@gramwzielone.pl

© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.

REKLAMA
Komentarze

Brak komentarzy
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA