Dotacje na przydomowe elektrownie wiatrowe od poniedziałku

Dotacje na przydomowe elektrownie wiatrowe od poniedziałku
Youtube

Rusza program Moja Elektrownia Wiatrowa, z którego będzie można otrzymać dofinansowanie na montaż przydomowej elektrowni wiatrowej oraz magazynu energii. NFOŚiGW liczy, że pieniędzy w pierwszym naborze wystarczy dla około 8,5 tys. prosumentów.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) uruchamiają dotacje na przydomowe turbiny wiatrowe i współpracujące z nimi magazyny energii w programie Moja Elektrownia Wiatrowa. Wnioski o dofinansowanie będzie można składać już od poniedziałku 17 czerwca br.

Pierwszy nabór ma potrwać rok. Zakończy się 16 czerwca 2025 r., o ile wcześniej nie wyczerpie się udostępniona pula dofinansowania wynosząca 50 mln zł. Budżet całego programu zaplanowanego na lata 2024-2029 wynosi 400 mln zł. Pieniądze na ten cel pochodzą z unijnego Funduszu Modernizacyjnego.

REKLAMA

NFOŚiGW traktuje pierwszy nabór jako pilotaż, który ma pokazać, jakie jest zainteresowanie inwestycjami w przydomowe turbiny wiatrowe.

Chcemy przez ten pierwszy rok zobaczyć, jakie jest zapotrzebowanie na przydomowe elektrownie wiatrowe, ale także chcemy wspierać rozwój polskich technologii w tym obszarze – powiedziała Dorota Zawadzka-Stępniak, prezes NFOŚiGW.

– Widzimy możliwości rozwoju polskich firm w obszarze mikroinstalacji wiatrowych, z kolei środowiska akademickie mają tu szansę wykorzystać swoje badania naukowe w zakresie OZE. Wierzymy, że  program będzie stanowić impuls do wykorzystania tego typu mikroinstalacji, szczególnie w regionach o dużym potencjale produkcji energii z wiatru – dodał wiceminister klimatu i środowiska Miłosz Motyka.

Prezes Narodowego Funduszu nawiązała przy tym do uruchomionego ponad dekadę temu przez NFOŚiGW programu dopłat do kredytów na kolektory słoneczne, który przyczynił się do rozwoju krajowych producentów tych urządzeń.

Jaka wysokość dofinansowania na turbiny wiatrowe i magazyny energii?

Z dofinansowania będą mogli skorzystać właściciele i współwłaściciele budynków mieszkalnych planujący wytwarzanie energii na własne potrzeby.

Na inwestycję w przydomową elektrownię wiatrową będzie można otrzymać dotację do 30 tys. złotych, ale nie więcej niż 50 proc. kosztów kwalifikowanych i nie więcej niż 5 tys. zł/1 kW. Dofinansowanie może objąć instalację turbin wiatrowych o mocy 1 kW – 20 kW.

Na współpracujący z turbiną wiatrową magazyn energii będzie można otrzymać do 17 tys. zł dotacji, ale nie więcej niż 6 tys. zł/kWh. NFOŚiGW przyjął warunek minimalnej pojemności magazynu 2 kWh.

Co ważne, dofinansowanie będzie mieć formę refundacji. Inwestycja musi najpierw zostać sfinansowana ze środków prosumenta. Okres kwalifikowalności kosztów w pierwszym naborze w Mojej Elektrowni Wiatrowej rozpoczyna się 30 czerwca i zakończy się 16 czerwca 2025 r.

Na razie NFOŚiGW nie chce ograniczać dofinansowania na przydomowe turbiny do modeli posiadających określone certyfikaty – jak ma to obecnie miejsce z pompami ciepła w programie Czyste Powietrze.

Turbiny do wysokości 30 metrów, ale nie wszędzie

Jedną z kluczowych kwestii poprzedzających uruchomienie programu Moja Elektrownia Wiatrowa była dyskusja na temat maksymalnej wysokości turbin wiatrowych, które mogą zostać dopuszczone do programu Moja Elektrownia Wiatrowa.

REKLAMA

Ostatecznie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska chce umożliwić dopłaty do małych turbin wiatrowych montowanych na masztach do wysokości 30 metrów. Osiągnięcie takiej wysokości może jednak nie być możliwe w każdej lokalizacji.

Jak powiedziała Dorota Zawadzka-Stępniak, osoba inwestująca w przydomową elektrownię wiatrową z dofinansowaniem z NFOŚiGW będzie musiała wziąć pod uwagę lokalne przepisy planistyczne, które mogą wykluczyć postawienie instalacji o takiej wysokości.

Jak kwestię zezwoleń na budowę małych elektrowni wiatrowych traktuje Prawo budowlane? Według aktualnej wersji tej ustawy nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia wykonywanie robót budowlanych polegających na instalowaniu, m.in. na obiektach budowlanych, stanowiących albo niestanowiących całości techniczno-użytkowej urządzeń, w tym antenowych konstrukcji wsporczych i instalacji radiokomunikacyjnych, a także związanego z tymi urządzeniami osprzętu i urządzeń zasilających o wysokości nieprzekraczającej 3 m.

Natomiast wymaga zgłoszenia wykonywanie robót budowlanych polegających na instalowaniu, m.in. na obiektach budowlanych, stanowiących albo niestanowiących całości techniczno-użytkowej urządzeń, w tym antenowych konstrukcji wsporczych i instalacji radiokomunikacyjnych, a także związanego z tymi urządzeniami osprzętu i urządzeń zasilających o wysokości powyżej 3 m.

.

.
Obecnie do tej drugiej kategorii (zwolnienie z pozwolenia oraz zgłoszenia) zaliczana jest także instalacja pomp ciepła, wolnostojących kolektorów słonecznych, urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 150 kW, z zastrzeżeniem, że do urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 6,5 kW stosuje się obowiązek uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, a także zawiadomienia Państwowej Straży Pożarnej.

Wcześniej w tym roku rząd zapowiedział wprowadzenie zmian w zakresie pozwolenia na budowę i zgłoszenia instalacji małych elektrowni wiatrowych. Więcej na ten temat w artykule: Instalacja domowych elektrowni wiatrowych zostanie uproszczona.

 

 

Piotr Pająk

piotr.pajak@gramwzielone.pl

© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.